Grupa Elektroniki Laserowej i Światłowodowej


O zespole


http://www.lfeg.pwr.wroc.pl/

 

Grupa Elektroniki Laserowej i Światłowodowej (LFEG) (ang. Laser & Fiber Electronics Group) stanowi zespół młodych, ambitnych pracowników naukowych o szerokim i uzupełniającym się zakresie kompetencji: od fizyki podstawowej aż po zaawansowaną inżynierię mechaniczną i elektronikę. Posiada bardzo duże doświadczenie w aplikacyjnej i praktycznej optoelektronice laserowej i światłowodowej.

 

Aktualnie prowadzi szereg prac związanych z:

badaniami nad wykorzystaniem nanomateriałów do generacji ultrakrótkich impulsów

projektowaniem i praktyczną realizacją impulsowych układów światłowodowych w zakresie spektralnym od światła widzialnego do średniej podczerwieni (m.in. systemy laserowe dla zastosowań biomedycznych, wzmacniaczy dużej mocy oraz spektroskopii laserowej)

rozwijaniem nowych koncepcji wzmacniaczy światłowodowych pracy ciągłej

rozwijaniem techniki koherentnego sumowania wiązek laserowych

rozwojem technik spektroskopowych o charakterze aplikacyjnym w zakresie średniej podczerwieni i THz. W tym zakresie aktualne prace skoncentrowane są na: dyspersyjnej i fototermalnej spektroskopii na bazie źródeł pracy ciągłej, wykorzystaniu światłowodów antyrezonansowych w kompaktowych czujnikach śladowych ilości gazów, spektroskopii z wykorzystaniem jednego i dwóch grzebieni optycznych

wibrometrią laserową oraz jej praktycznymi zastosowaniami w medycynie

laserami ciała stałego pracy ciągłej i impulsowej

rozwiązywaniem problemów na polu zaawansowanej elektroniki analogowej i cyfrowej

 

Grupa posiada ugruntowaną pozycję na świecie. Prowadzone badania są szeroko rozpoznawane, o czym świadczy fakt, że prace zrealizowane w ostatnich 5-ciu latach były cytowane ok. 1500 razy. Współpracuje z licznymi Grupami naukowymi z krajowymi (m.in. z UMK, UMCS, Politechniki Warszawskiej, Uniwersytetu Warszawskiego, ITME, AGH) i zagranicznymi (m.in. z Szwecji, Austrii, Chin, USA, Francji, Korei) oraz partnerami przemysłowymi (m.in. Trumpf GmbH, Fibrain). Prowadzi szeroką współpracę z grupami naukowymi. Ambicją grupy jest kompleksowa realizacja prac badawczych i transfer wyników badań podstawowych do sfery aplikacyjnej, o czym świadczą opracowane przez Grupę prototypy urządzeń:

Kompaktowy oscylator światłowodowy na zakres 1560 nm z nasycalnym absorberem na bazie grafenu.

Przestrajalny spektralnie w zakresie 1560 – 2100 nm system laserowych generujący impulsy o czasach trwania ok. 100 fs.

Zintegrowane wzmacniacze światłowodowe pracy ciągłej na zakres spektralny 1 i 1.55 µm o mocy średniej do 40 W.

Stabilizowany, jednoczęstotliwościowy laser pracujący na długości fali 532 nm do zastosowań metrologicznych.