Projekty Badawcze


  • Tytuł projektu: NLPQT – Narodowe Laboratorium Fotoniki i Technologii Kwantowych
  • Kierownik: prof. Czesław Radzewicz (Uniwersytet Warszawski)
  • Okres realizacji: 30.10.2018 – 31.12.2023
  • Instytucja finansująca: Ośrodek Przetwarzania Informacji (OPI)
  • Kwota projektu: 210 480 962,87 zł (udział Politechniki Wrocławskiej: 27 070 640,90 zł)