Pracownicy


Pracownicy techniczni:

 • mgr inż. Jan Zuk
 • Email: jan.zuk@pwr.edu.pl
 • Tel: 71 320 2867
 • więcej

Pracownicy samodzielni:

 • prof. dr hab. inż. Krzysztof M. Abramski
 • Email: krzysztof.abramski@pwr.edu.pl
 • Tel: 71 320 3024
 • więcej
 • dr hab. inż. Arkadiusz Antończak, prof. uczelni
 • Email: arkadiusz.antonczak@pwr.edu.pl
 • Tel: 71 320 4834
 • więcej
 • dr hab. inż. Rafał Zdunek, prof. uczelni
 • Email: rafal.zdunek@pwr.edu.pl
 • Tel: 71 320 3215
 • więcej
 • dr hab. inż. Grzegorz Soboń, prof. uczelni
 • Email: grzegorz.sobon@pwr.edu.pl
 • Tel: 71 320 4832
 • więcej

Obsługa administracyjna:

 • mgr Marta Smutnicka
 • Email: marta.smutnicka@pwr.edu.pl
 • Tel: 71 320 2834
 • więcej

Kierownctwo Katedry:

 • dr hab. inż. Jarosław Sotor, prof. uczelni
 • Email: jaroslaw.sotor@pwr.edu.pl
 • Tel: 71 320 4832
 • więcej
 • dr inż. Jerzy Witkowski
 • Email: jerzy.witkowski@pwr.edu.pl
 • Tel: 71 320 2580
 • więcej

Doktoranci:

 • mgr inż. Maria Pawliszewska
 • Email: maria.pawliszewska@pwr.edu.pl
 • Tel: -
 • więcej
 • mgr inż. Piotr Bojęś
 • Email: piotr.bojes@pwr.edu.pl
 • Tel: -
 • więcej
 • mgr inż. Krzysztof Fonał
 • Email: krzysztof.fonal@pwr.edu.pl
 • Tel: -
 • więcej
 • mgr inż. Zbigniew Łaszczych
 • Email: zbigniew.laszczych@pwr.edu.pl
 • Tel: -
 • więcej
 • mgr inż. Tomasz Sadowski
 • Email: tomasz.sadowski@pwr.edu.pl
 • Tel: -
 • więcej
 • mgr inż. Olga Szewczyk
 • Email: olga.szewczyk@pwr.edu.pl
 • Tel: -
 • więcej
 • mgr inż. Dorota Tomaszewska
 • Email: dorota.tomaszewska@pwr.edu.pl
 • Tel: -
 • więcej
 • mgr inż. Bartłomiej Kryszak
 • Email: bartlomiej.kryszak@pwr.edu.pl
 • Tel: 71 320 3540
 • więcej
 • mgr inż. Mateusz Gabor
 • Email: mateusz.gabor@pwr.edu.pl
 • Tel: -
 • więcej
 • mgr inż. Jędrzej Barański
 • Email: jedrzej.baranski@pwr.edu.pl
 • Tel: 71 320 2309
 • więcej

Asystenci:

 • mgr inż. Aleksander Głuszek
 • Email: aleksander.gluszek@pwr.edu.pl
 • Tel: -
 • więcej
 • mgr inż. Arkadiusz Hudzikowski
 • Email: arkadiusz.hudzikowski@pwr.edu.pl
 • Tel: -
 • więcej
 • dr inż. Katarzyna Mroczkowska
 • Email: katarzyna.mroczkowska@pwr.edu.pl
 • Tel: -
 • więcej
 • dr Maciej Kowalczyk
 • Email: m.kowalczyk@pwr.edu.pl
 • Tel: -
 • więcej
 • dr inż. Dorota Stachowiak
 • Email: dorota.stachowiak@pwr.edu.pl
 • Tel: -
 • więcej
 • mgr inż. Michał Wójcik
 • Email: michal.wojcik@pwr.edu.pl
 • Tel: -
 • więcej
 • mgr inż. Paulina Dzienny
 • Email: paulina.dzienny@pwr.edu.pl
 • Tel: -
 • więcej
 • dr inż. Łukasz Sterczewski
 • Email: lukasz.sterczewski@pwr.edu.pl
 • Tel: -
 • więcej

Adiunkci:

 • dr inż. Grzegorz Budzyń
 • Email: grzegorz.budzyn@pwr.edu.pl
 • Tel: 71 320 2309
 • więcej
 • dr inż. Grzegorz Dudzik
 • Email: grzegorz.dudzik@pwr.edu.pl
 • Tel: 71 320 4831
 • więcej
 • dr inż. Andrzej Grobelny
 • Email: andrzej.grobelny@pwr.edu.pl
 • Tel: 71 320 2580
 • więcej
 • dr inż. Paweł Kaczmarek
 • Email: pawel.kaczmarek@pwr.edu.pl
 • Tel: 71 320 4834
 • więcej
 • dr inż. Karol Krzempek
 • Email: karol.krzempek@pwr.edu.pl
 • Tel: 71 320 2829
 • więcej
 • dr inż. Marek Kukawczyński
 • Email: marek.kukawczynski@pwr.edu.pl
 • Tel: -
 • więcej
 • dr inż. Remigiusz Mydlikowski
 • Email: remigiusz.mydlikowski@pwr.edu.pl
 • Tel: 71 320 2829
 • więcej
 • dr inż. Janusz Pieńkowski
 • Email: janusz.pienkowski@pwr.edu.pl
 • Tel: 71 320 2334
 • więcej
 • dr inż. Janusz Rzepka
 • Email: janusz.rzepka@pwr.edu.pl
 • Tel: 71 320 2334
 • więcej
 • dr inż. Adam Wąż
 • Email: adam.waz@pwr.edu.pl
 • Tel: 71 320 4831
 • więcej
 • dr inż. Paweł Kozioł
 • Email: pawel.koziol@pwr.edu.pl
 • Tel: -
 • więcej
 • dr inż. Bogusz Stępak
 • Email: bogusz.stepak@pwr.edu.pl
 • Tel: -
 • więcej
 • dr inż. Piotr Jaworski
 • Email: piotr.jaworski@pwr.edu.pl
 • Tel: 71 320 2829
 • więcej