Zwieszenie zajęć dydaktycznych na uczelniach


11 marca 2020

Marta Smutnicka

Od dnia 12 marca 2020 r. na obszarze kraju wprowadzono ograniczenie funkcjonowanie uczelni nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki. Zapraszamy do zapoznania się z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dn. 11 marca 2020 r.