Zmiany dot. organizacji pracy oraz procedur postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia wirusem SARS-CoV-2


2 grudnia 2020

Marta Smutnicka

W związku z wejściem w życie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 listopada 2020 roku w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020, poz.2091), zmienia się treść załączników do Zarządzenia Wewnętrznego 98/2020 z dnia 28 października 2020 roku w sprawie wytycznych w zakresie funkcjonowania Politechniki Wrocławskiej oraz organizacji zajęć dydaktycznych w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 w związku z utrzymującym się stanem epidemii wirusa SARS-CoV-2.

 

Nowa treść załączników:

zał. 1 do ZW 114/2020

zał. 2 do ZW 114/2020