Zespół Układów Elektronicznych


O zespole


http://www.ue.pwr.wroc.pl/

 

Kontakt:

dr inż. Jerzy Witkowski

tel. +48 71 320 25 80

e-mail: jerzy.witkowski@pwr.edu.pl

pok. 132b bud. C-4

ul. Z. Janiszewskiego 11/17, 50-372 Wrocław

Politechnika Wrocławska

 

Lista członków zespołu:

dr inż. Grzegorz Beziuk

dr inż. Grzegorz Budzyń

dr inż. Andrzej Grobelny

dr inż. Marek Kukawczyński

dr inż. Remigiusz Mydlikowski

dr inż. Janusz Rzepka

dr inż. Jery Witkowski

mgr inż. Jan Zuk

 

Zespół skupia swoją działalność na dydaktyce. W zespole tym powstały anglojęzyczne programy nauczania:

Advanced Applied Elektronics (AAE) - specjalności studiów II stopnia na kierunku Elektronika, której opiekunem jest dr inż. J.Witkowski,

Electronic and Computer Engineering (EAC) – kierunek studiów I stopnia, której opiekunem jest dr inż. G. Budzyń.

 

W skład materialnych zasobów Zespołu wchodzą:

Laboratorium Układów Elektronicznych,

Pracownia Układów Elektronicznych.

 

Zmiany organizacyjne w Laboratorium Układów Elektronicznych, wprowadzone przez dr. inż. J. Witkowskiego, polegają na wprowadzeniu eksperymentów, w których studenci montują i uruchamiają proste układy elektroniczne, przez co nabywają zarówno wiedzy teoretycznej i praktycznej w zakresie technologii elektronicznych oraz technik pomiarowych.

Zasoby Laboratorium wykorzystywane są również do prowadzenia zajęć z Podstaw Elektroniki (dr inż. A. Wąż, dr inż. G. Dudzik) oraz Podstaw Elektrotechniki (dr inż. R. Mydlikowski), który to przedmiot jest podstawą do uzyskania przez studentów uprawnień zawodowych SEP.

W ramach działalności Laboratorium wspomagane są zarówno prace inżynierskie jak i magisterskie. Poza regularnymi zajęciami, Laboratorium udostępnia swoje zasoby, w postaci aparatury i drobnych materiałów elektronicznych, wszystkim studentom pragnącym projektować i realizować własne projekty.

 

Pracownią Projektowania Układów Elektronicznych opiekuje się dr. inż. G. Budzyń.

Pracownia posiada 18 stanowisk komputerowych wyposażonych w specjalistyczne oprogramowanie. W ramach różnych kursów studenci samodzielnie wykonują symulacje komputerowe układów elektronicznych oraz projektują płytki PCB. Zasoby komputerowe służą również do nauki programowania systemów mikroprocesorowych i układów programowalnych. Prace prowadzone są na wielu platformach sprzętowych, m.in.: AVR, 8051, STM32, DSP TI 28xx, DSP TI 28xxx, Spartan FPGA, Virtex FPGA.

Poza tym Pracownia wykorzystywana jest również do prowadzenia zajęć z metod numerycznych i metod optymalizacji (dr hab. inż. R. Zdunek, prof. uczelni), gdzie głównym narzędziem jest program Matlab.

Prace badawcze i rozwojowe Zespołu skupiają się na problemach modelowania, projektowania i optymalizacji układów elektronicznych analogowych, cyfrowych i mieszanych o wielu zastosowaniach. Szczególna uwagę poświęca się problemom kompatybilności elektromagnetycznej w konstrukcji systemów kontrolno-pomiarowych. Zespół (dr inż. J. Rzepka) zajmuje się również zagadnieniami przetwarzania sygnałów z interferometrów laserowych ze szczególnym uwzględnieniem zastosowań w mikro- i nanointerferometrii oraz w przemyśle obróbczym w badaniach wolumetrycznych geometrii maszyn sterowanych numerycznie.

 

Oferta technologiczna:

Zespół oferuje opracowanie, budowę prototypów oraz uruchamianie układów elektronicznych analogowych, cyfrowych i mieszanych, ze szczególnym uwzględnieniem układów kontrolno-pomiarowych. Aplikacje mogą zawierać układy specjalne, jak optoelektroniczne, laserowe, fotometryczne, systemy bezprzewodowej transmisji danych, systemy mikroprocesorowe, układy programowalne. Opracowanie może obejmować wszystkie etapy projektu od idei poprzez schemat do płyty PCB, a także uruchamianie i testowanie układu włączając oprogramowanie systemów mikroprocesorowych.