Zespół Uczenia Maszynowego i Przetwarzania Sygnałów


O zespole


Kontakt:

dr hab. inż. Rafał Zdunek, prof. uczelni

tel. +48 71 320 32 15

e-mail: rafal.zdunek@pwr.edu.pl

pok. 134 bud. C-4

ul. Z. Janiszewskiego 11/17, 50-372 Wrocław

Politechnika Wrocławska

   

Lista członków zespołu:

Kierownik:

dr hab. inż. Rafał Zdunek, prof. uczelni

Doktoranci:

mgr inż. Krzysztof Fonał

mgr inż. Tomasz Sadowski

 

Tematyka badawcza:

metody ekstrakcji cech i redukcji wymiarowości

nieujemna faktoryzacja macierzy

modele i metody dekompozycji tensorów i sieci tensorowych

analiza dużych zbiorów danych

obliczenia rozproszone

metody fuzji cech

klasyfikacja ekstremalna

klasyfikacja sygnałów widmowych

rekonstrukcja obrazów

 

Realizowane projekty badawcze:

Projekt pt.: " Ekstrakcja niskowymiarowych faktorów ukrytych z dużych zbiorów nieujemnych danych ", OPUS (2015/17/B/ST6/01865) finansowany przez NCN, okres realizacji: 2016 – 2019

 

Wybrane publikacje z ostatnich 5 lat:

Zdunek R., Sadowski T. (2019), “Segmented convex-hull algorithms for near-separable NMF and NTF”, Neurocomputing, vol. 331, str.: 150–164

Zdunek R., Fonał K., Wołczowski A. (2019), “Linked CP tensor decomposition algorithms for shared and individual feature extraction”, Signal Processing: Image Communication, vol. 73, str.: 37–52

Zdunek R., Fonał K., (2018), “Distributed geometric nonnegative matrix factorization and hierarchical alternating least squares-based nonnegative tensor factorization with the MapReduce paradigm”, Concurrency and Computation: Practice and Experience, vol. 30, cpe.4473

Wołczowski A., Zdunek R. (2017), “Electromyography and mechanomyography signal recognition: Experimental analysis using multi-way array decomposition methods”, Biocybernetics and Biomedical Engineering, vol. 36, str.: 103-113

Wójcik M. R., Zdunek R., Antończak A. J., (2016), “Unsupervised verification of laser-induced breakdown spectroscopy dataset clustering”, Spectrochimica Acta Part B: Atomic Spectroscopy, vol. 126, str.: 84–92

Zdunek R., Nowak M., Pliński E. (2016), Statistical classification of soft solder alloys by laser-induced breakdown spectroscopy: review of methods, Journal of the European Optical Society. Rapid Publications, vol. 11, str. 16006-1 -16006-20

Yokota T, Zdunek R, Cichocki A, and Yamashita Y. (2015), Smooth Nonnegative Matrix and Tensor Factorizations for Robust Multi-way Data Analysis, Signal Processing, vol. 113, str.: 234-249