Grupa Laserowej Modyfikacji Materiałów


O zespole


http://laser-micromachining.eu/

 

Kontakt:

dr hab. inż. Arkadiusz Antończak, prof. uczelni

tel. +48 71 320 48 34 / +48 71 320 46 98

tel. komórkowy: +48 505 900 495

e-mail: arkadiusz.antonczak@pwr.edu.pl

pok. 135 bud. C4

ul. Z. Janiszewskiego 11/17, 50-372 Wrocław

Politechnika Wrocławska

 

Grupa Laserowej Modyfikacji Materiałów jest częścią Katedry Teorii Pola, Układów Elektronicznych i Optoelektroniki Politechniki Wrocławskiej. Od roku 2008, grupa opracowała wiele nowych, istotnych rozwiązań (technologii) w aplikacjach związanych z mikroobróbką laserową i jej zastosowaniami.

 

 

Lista członków zespołu:

dr hab. inż. Arkadiusz Antończak, prof. uczelni

dr inż. Bogusz Stępak

dr inż. Katarzyna Mroczkowska

mgr inż. Paulina Dzienny

mgr inż. Michał Wójcik

mgr inż. Bartłomiej Kryszak

mgr inż. Jarosław Szumega

 

Obecnie w grupie prowadzone są prace m.in. w zakresie:

laserowego wytwarzania samoorganizujących się periodycznych struktur powierzchniowych LIPSS,

laserowego wytwarzania powłok funkcjonalnych,

nieinwazyjnych technik laserowych (w których ograniczona jest szeroko pojęta degradacja materiału),

analiz zjawiska fotojonizacji materiałów o szerokiej przerwie wzbronionej uwzględniając wpływ parametrów promieniowania laserowego na dynamikę zmian właściwości optycznych zjonizowanej materii oraz gęstości wolnych elektronów,

nowych strategii laserowej obróbki materiałowej zwiększających precyzję lub/i efektywność procesu,

wytwarzania mikrosystemów typu Lab-On-a-Chip w procesie precyzyjnej obróbki materiałowej,

charakteryzacji materiałów po procesach laserowych,

analizy materiałów przy użyciu spektroskopii plazmy indukowanej laserowo LIBS,

uczenia maszynowego i obróbki danych.

 

Nasze Laboratorium znajduje się w pok. 138/138A bud. C-4.

 

Główne pozycje aparaturowe:

System galvo do mikroobróbki laserowej z laserem femto-/piko-sekundowym firmy TRUMPF Laser (płynne przestrajanie od 260 fs do 10 ps) o wysokiej energii w pojedynczym impulsie – 100 μJ (200 µJ w trybie BURST) pracujący na długościach fali 515 i 1030 nm. Częstotliwość repetycji do 2 MHz.

System CNC (5 osi) do mikroobróbki laserowej z laserem nanosekundowym (7÷35 ns @ 532 nm, 9÷45 ns @ 1064 nm) firmy Oxford Laser pracujący na dwóch długościach fali 532 i 1064 nm o mocach średnich odpowiednio 10 i 20 W.

System CNC do mikroobróbki laserowej firmy OPTEC z laserem ekscymerowym (ArF 196 nm) o energii impulsu do 10 µJ, aperturze wiązki 6,0x4,0 mm D4σ / 4,7x2,5 mm FWHM.  Częstotliwość repetycji do 300 Hz.

System galvo do obróbki laserowej z laserem światłowodowym Yb:szkło firmy IPG o długości fali 1062 nm, mocy średniej 20 W i czasie trwania impulsu 230 ns.

System ploterowy CNC (XYZα) z laserem CO2 (10,6 μm) firmy Synrad o mocy średniej 30 W i częstotliwości repetycji od ułamka do 10 kHz.

Wysokoenergetyczny impulsowy laser Nd:YAG firmy LITRON model TRL 850-10 dedykowany do techniki LIBS (λ = 1,06 μm, Emax = 850 mJ, τ = 5-7 ns, Fmax = 10 Hz).

Dwukanałowy spektrofotometr AvaSpec-ULS3648 StarLine firmy Avantes (zakres spektralny 305÷480 nm, rozdzielczość 0,07÷0,09 nm, czas integracji 10 μs÷10 min).

Spektrofotometr AvaSpec-ULS2048L firmy Avantes (zakres spektralny 360÷880 nm, rozdzielczość < 1,2 nm) wyposażony w sferę całkującą typ AvaSphere-50-LS-HAL z wbudowanym źródłem światła.

Spin coater WS-650-23NPP Laurell Technologies Corporation.

Mikroskop cyfrowy 3D firmy Keyence, model VHX-5000 z kompletem obiektywów (powiększenie do x5000) oraz automatyczną osią Z.

 

 

 

 

 

Dotychczas realizowane oraz zakończone projekty:

Projekt nr: NCN 2017/27/B/ST8/01780 pt.: ”Laserowa modyfikacja bioresorbowalnych materiałów polimerowych w termicznych procesach formowania addytywnego”, Politechnika Wrocławska, termin zakończenia – 09.2021.

Projekt: NLPQT – Narodowe Laboratorium Fotoniki i Technologii Kwantowych", Uniwersytet Warszawski (Politechnika Wrocławska jako członek konsorcjum) termin zakończenia – rok 2024.

Projekt nr: NCN 2013/09/ST8/02423 pt.: ”Wpływ parametrów technologicznych procesu laserowego na bio-fizyko-chemiczne właściwości polimerów biodegradowalnych”, Politechnika Wrocławska, termin zakończenia – 03.2017.

Projekt nr: POIG.01.01.02-02-002/08-00 pt.: ”Opracowanie nietoksycznych technologii otrzymywania powłok ochronnych do zabezpieczania powierzchni metalowych oraz znakowanych barwnie” w ramach programu badawczego „Wykorzystanie nanotechnologii w nowoczesnych materiałach”, Instytut Elektrotechniki, (02.2015).

Projekt nr: POIG 01.01.02-02-002/08 pt.: ”Lasery i wzmacniacze światłowodowe” w ramach programu badawczego „Wykorzystanie nanotechnologii w nowoczesnych materiałach”, Politechnika Wrocławska, (09.2014).

Projekt nr: POIG 01.01.02-02-002/08 pt.: ”Technologie związane z mikroobróbką laserową i ich zastosowania” w ramach programu badawczego „Wykorzystanie nanotechnologii w nowoczesnych materiałach”, PWr, (08.2014).

Projekt międzynarodowy nr: PL0471 pt.: „Opracowanie i rozwój nowatorskiej techniki wielopunktowego monitorowania laserowo-światłowodowego na potrzeby ochrony środowiska przed hałasem i wibracjami”, Politechnika Wrocławska, (06.2011).

Projekt nr: POIG.01.03.01-02-046/08 pt.: „Linia technologiczna do demontażu sprzętu AGD z wykorzystaniem obróbki laserowej”, PWr, (01.2012).

Projekt Badawczy Rozwojowy nr: N R02 0007 04 pt.: „Wzmacniacze światłowodowe mocy do zastosowań w konfiguracji MOPA”, Politechnika Wrocławska, (05.2011).

Grant nr: N515 029 32/2079 pt.: „Światłowodowy laser erbowy generujący stabilny „grzebień częstotliwości optycznych” w paśmie 1530–1580nm”, PWr, (02.2009).

Grant nr: PBZ–MIN–0009/T11/2003 pt.: „Opracowanie układu kontroli i aktywnej stabilizacji częstotliwości mikrolaserów jednoczęstotliwościowych ciała stałego”, budżet, Politechnika Wrocławska, (06.2007).

Grant KBN nr: 8T11D-014-20 pt.: „Elektrooptyczny czujnik pola elektromagnety-cznego”, Politechnika Wrocławska, (03.2004).

Grant KBN nr: 8T11D-005-19 pt.: „Szybkie pętle fazowe w laserowej telekomunikacji koherentnej”, Politechnika Wrocławska, (09.2002).

Grant KBN nr: 8 T11D 01717 pt.: „Wykorzystanie stabilnych sygnałów optycznego heterodynowania do badania wzmacniaczy światłowodowych”, PWr, (12.2001).

Grant KBN nr: 8 T11D 01611 pt.: „Heterodynowy pomiar pola elektromagnetycznego”, PWr, (08.1999).

Grant KBN nr: 8 T11D 01912 pt.: „Wykorzystanie technik optycznych do realizacji szerokopasmowego pomiaru pola elektromagnetycznego”, PWr, (12.1997).

 

Nagrody:

Złoty Medal na Światowej Wystawie Wynalazków, Badań Naukowych i Nowych Technologii Brussels Innova 2012 (Gold Medal of the Brussels Innova The World Exhibition on Inventions Research & New Technologies 15-17.11.2012) za międzynarodowe zgłoszenie patentowe dotyczące metody kolorowego laserowego znakowania metali.

 

Wybrane publikacje:

K.M. Łęcka, J. Gąsiorek. A. Mazur, B. Szczygieł, A.J. Antończak, Adhesion and corrosion resistance of laser-oxidized titanium in potential biomedical application, Surface and Coatings Technology, (2019) https://doi.org/10.1016/j.surfcoat.2019.03.032 (IF- 2.906).

B. Kryszak, K. Szustakiewicz, B. Stępak, M. Gazińska, A.J. Antończak, Structural, thermal and mechanical changes in poly(L-lactide)/hydroxyapatite composite extruded foils modified by CO2 laser irradiation, European Polymer Journal, Vol. 114, (2019) 57–65 (IF-3.531).

B. Stępak, M. Gazińska, M. Nejbauer, Y. Stepanenko, A. Antończak, Diverse nature of femtosecond laser ablation of poly(L-lactide) and the influence of filamentation on the polymer crystallization behaviour, Scientific Reports, Vol. 9, No 3069, 1-12 (2019) (IF-4.122).

K.M. Łęcka, P. Kowalewski, M. Trzcinski, A.J. Antończak, Wear resistance of laser-induced annealing of AISI 316 (EN 1.4401) stainless steel, Laser Physics, Vol. 28, No 9 (2018) 1–8 (IF-1.328).

K. Szustakiewicz, B. Stępak, A. Antończak, M. Maj, M. Gazińska, B. Kryszak, J. Pigłowski, Femtosecond laser-induced modification of PLLA/hydroxypatite composite, Polymer Degradation and Stability, 149 (2018) 152–161 (IF-3.386).

B. Stępak, P. Dzienny, V. Franke, P. Kunicki, T. Gotszalk, A. Antończak "Femtosecond laser-induced ripple patterns for homogenous nanostructuring of pyrolytic carbon heart valve implant", Applied Surface Science, 436, (2018) 682–689 (IF-3.387).

K.M. Łęcka, M.R. Wójcik, A.J. Antończak "Laser-induced color marking of titanium – a modelling study of the interference effect and the impact of protective coating", Mathematical Problems in Engineering, (2017), https://doi.org/10.1155/2017/3425108, (IF- 0.644).

M.R. Wójcik, R. Zdunek, A.J. Antończak, Unsupervised verication of laser-induced breakdown spectroscopy dataset clustering, Spectrochimica Acta Part B: Atomic Spectroscopy, Vol. 126, (2016) 84-92, (IF- 3.289).

K.M. Łęcka, A.J. Antończak, B. Szubzda, M.R. Wójcik, B.D. Stępak, P. Szymczyk, M. Ozimek, M. Trzciński, K.M. Abramski, Effects of laser-induced oxidation on the corrosion resistance of AISI 304 stainless steel, Journal of Laser Applications, Vol. 28, No 3 (2016) 032009-1-9, http://dx.doi.org/10.2351/1.4948726 (IF- 1.798).

P. Kozioł, P. Górski, A. Byndas, A.J. Antończak, B. Stępak, K. Abramski, Experimental verification of the method for producing three-dimensional cross-pairs metamaterials structure based on a dielectric AlN cube, Journal of Physics D: Applied Physics, 49, (2016) doi:10.1088/0022-3727/49/6/065104 (IF-2.721).

B.D. Stępak, A.J. Antończak, K.M. Abramski, Rapid fabrication of microdevices by controlling the PDMS curing conditions during replication of a laser-prototyped mould, J. Micromech. Microeng., 25, (2015) 1–8 (IF-01.731).

M.R. Wójcik, A.J. Antończak, B.D. Stępak, P.E. Kozioł, Ł.K. Łazarek,  K.M. Abramski, Direct laser writing of Fresnel microlenses with use of scanning contour ablation method, International Journal of Advanced Manufacturing Technology (2015) DOI 10.1007/s00170-014-6750-2 (IF-1.779).

A.J. Antończak, Ł. Skowroński, M. Trzcinski, V. Kinzhybalo, P.E. Kozioł, K.M. Abramski, Laser-induced oxidation of titanium substrate: Analysis of the phys-icochemical structure of the surface and sub-surface layers, Applied Surface Science, 325, (2015) 217–226 (IF-2.538).

Ł. Skowroński, M. Trzcinski, M. Kustra, W. Wachowiak, M.K. Naparty, T. Hiller, A. Bukaluk, A.A. Wronkowska, P. Domanowski, A.J. Antończak, Characterisation of coloured of TiO2/Ti/glass systems, Applied Surface Science, 322, (2014) 209–214 (IF-2.538).

B. Stępak, A.J. Antończak, K. Szustakiewicz, P. Kozioł, K.M. Abramski, Degradation of poly(L-lactide) under KrF excimer laser treatment, Polymer Degradation and Stability, 110, (2014) 156–164 (IF-2.633).

A.J. Antończak, B.D. Stępak, K. Szustakiewicz, M.R. Wójcik, K.M. Abramski, “Degradation of poly(L-lactide) under CO2 laser treatment above the ablation threshold” Polymer Degradation and Stability, 109, (2014) 97–105 (IF-2.633).

Ł. Łazarek, A.J. Antończak, M. Wójcik, J. Drzymała, K.M. Abramski, “Evaluation of the laser-induced breakdown spectroscopy technique for determination of chemical composition of copper concentrates” Spectrochimica Acta Part B: Atomic Spectroscopy, 97, (2014) 74–78 (IF-3.150).

G. Balcerowska-Czerniak, A. Wronkowski, A.J. Antończak, Ł. Skowroński, A.A. Wronkowska, “The potential of multivariate analysis to phase identification based on X-ray diffraction patterns” Chemometrics and Intelligent Laboratory System, 135 (2014) 126–132 (IF-2.381).

Ł. Skowroński, A.J. Antończak, M. Trzcinski, Ł. Łazarek, T. Hiller, A. Bukaluk, A.A. Wronkowska, “Optical properties of laser induced oxynitride films on titanium” Applied Surface Science, 304, (2014) 107-114 (IF-2.538).

B. Stępak, A.J. Antończak, M. Bartkowiak-Jowsa, J. Filipiak, C. Pezowicz, K.M. Abramski “Fabrication of a polymer-based biodegradable stent using a CO2 laser”, Archiv. Civ. Mech. Eng., 14:2 (2014) 317–326 (IF-1,331).

A.J. Antończak, B. Stępak, P.E. Kozioł, K.M. Abramski “The influence of process parameters on the laser-induced colouring of titanium” Applied Physics A: Materials Science & Processing, 115:3 (2014) 1003–1013 (IF-1.694).

P.E. Kozioł, A.J. Antończak, P.E. Szymczyk, B. Stępak, K.M. Abramski “Conductive aluminum line formation on aluminum nitride surface by infrared nanosecond laser” Applied Surface Science, 287, (2013) 165-171 (IF-2.538).

P.E. Kozioł, P.A. Gorski, A.J. Antonczak, P. Kabacik, K.M. Abramski “Spiral Resonator manufactured on AlN ceramics to filter the coupled wave between patch antennas”, Opto-Electronics Review, 21:4, (2013) 395-401 (IF-1.279).

A.J. Antończak, M.R. Nowak, K. Szustakiewicz, J. Pigłowski, K.M. Abramski “The influence of organobentonite clay on CO2 laser grooving of nylon 6 composites”, Int. J. Adv. Manuf. Tech., 69:5-8, (2013) 1389-1401 (IF-1.779).

M.R. Nowak, A.J. Antończak, P.E. Kozioł, K.M. Abramski “Laser prototyping of printed circuit boards” Opto-Electronics Review, 21:3, (2013) 45-50 (IF-1.279).

A.J. Antończak, G. Soboń, K.M. Abramski „Simple wavelength pre-selection and stabilization of the single-frequency operation of a microchip laser”, Opto-Electronics Review, 21:2, (2013) 199-204 (IF-1.279).

A.J. Antończak, D Kocoń, M. Nowak, P. Kozioł, K.M. Abramski „Laser-induced colour marking-Sensitivity scaling for a stainless steel”, Applied Surface Science, 264, (2013) 229-236 (IF-2.538).

A.J. Antończak, P. Kozioł, J.Z. Sotor, P.R. Kaczmarek, K.M. Abramski „Laser Doppler vibrometry with a single-frequency microchip green laser”, Measurement Science & Technology, 22:11, (2011) 115306-1-10 (IF-1.494).

G. Soboń, P. Kaczmarek, A.J. Antończak, J. Sotor, A. Wąż, K.M. Abramski „Pulsed dual-stage fiber MOPA source operating at 1550 nm with arbitrarily shaped output pulses”, Applied Physics B, 105:4 (2011) 721-727 (IF-2.189).

G. Soboń, P. Kaczmarek, A.J. Antończak, J. Sotor, K.M. Abramski „Controlling the 1μm spontaneous emission in Er/Yb co-doped fiber amplifiers”, Optics Express, 19:20 (2011) 19104-19113 (IF-3.587).

J.Z. Sotor, G. Dudzik, A.J. Antończak, K.M. Abramski „Single-longitudinal mode, monolithic, green solid-state laser”, Applied Physics B: Lasers and Optics, 103:1 (2011) 67-74 (IF-2.189).

A.J. Antończak, J.Z. Sotor, M. Matysiak, K.M. Abramski „Blue 473-nm solid state diode pumped Nd:YAG/ BiBO microchip laser”, Opto-Electronics Review, 18:1 (2010) 71-74 (IF-1.027).

P.R. Kaczmarek, G. Soboń, J.Z. Sotor, A.J. Antończak, K.M. Abramski „Fiber-MOPA sources of coherent radiation”, Bulletin of the Polish Academy of Sciences, 58:4 (2010) 485-489 (IF-0,945).

J.Z. Sotor, A.J. Antończak, K.M. Abramski „Single-longitudinal mode Nd: YVO4/YVO4/KTP green solid state laser” Opto-Electronics Review, 18:1 (2010) 75-79 (IF-1.027).

A.J. Antończak, J.Z. Sotor, K.M. Abramski „Single frequency microchip solid state diode pumped lasers”, Bulletin of the Polish Academy of Sciences, (2008) 56:2 (2008) 113-116.

P.R. Kaczmarek, T. Rogowski, A.J. Antończak, K.M. Abramski “Laser Doppler vibrometry with acoustooptic frequency shift” Optica Applicata, 34:2 (2004) 373-384 (IF-0,308).

 

Patenty:

A.J. Antończak, K.M. Abramski, H. Trzaska, A. Prałat, “Sposób pomiaru pola elektromagnetycznego”, Patent Nr PL186200B1, 28.11.2003.

A.J. Antończak, K.M. Abramski, H. Trzaska, A. Prałat, “Fotoniczny miernik pola elektromagnetycznego”, Patent Nr PL186201B1, 28.11.2003.

A.J. Antończak, A. Prałat, K.M. Abramski, “Sposób modulacji wiązki światła oraz układ do modulacji wiązki światła”, Patent Nr PL185501B1, 30.05.2003.

A.J. Antończak, H. Trzaska, K.M. Abramski, P. Bieńkowski, “Miernik do pomiaru wielkości fizycznych”, Patent Nr PL192569B1, 31.11.2006.

K.M. Abramski, A.J. Antończak, H. Trzaska, “Układ czujnika fotonicznego”, Patent Nr PL200607B1, 30.01.2009.

K.M. Abramski, A.J. Antończak, H. Trzaska, “Układ czujnika fotonicznego”, Patent Nr PL200608B1, 30.01.2009.

A.J. Antończak, K.M. Abramski, H. Trzaska, “Sposób pomiaru wielkości fizycznych i czujnik fotoniczny do pomiaru wielkości fizycznych”, Patent Nr PL204147B1, 31.12.2009.

J. Sotor, A.J. Antończak, K.M. Abramski, “Sposób stabilizacji częstotliwości promieniowania laserowego i układ stabilizacji częstotliwości promieniowania laserowego”, Patent Nr PL213946B1, 31.05.2013.

J. Sotor, A.J. Antończak, K.M. Abramski, “Sposób stabilizacji częstotliwości promieniowania laserowego i układ stabilizacji częstotliwości promieniowania laserowego”, Patent Nr PL213947B1, 31.05.2013.

J. Sotor, P. Kaczmarek,  A.J. Antończak, K.M. Abramski, “Sposób generacji promieniowania laserowego o dwóch częstotliwościach i ortogonalnych polaryzacjach i układ lasera dwuczęstotliwościowego o ortogonalnych polaryzacjach”, Patent Nr PL214235B1, 31.07.2013.

G. Soboń, P. Kaczmarek, K. Krzempek, A. Antończak, J. Sotor, A. Wąż, G. Dudzik, K. Abramski, „Układ do generacji promieniowania optycznego w średniej podczerwieni” Patent Nr PL217542B1, 31.07.2014.

G. Soboń, P. Kaczmarek, K. Krzempek, A. Antończak, J. Sotor, A. Wąż, G. Dudzik, K. Abramski, „Układ do generacji promieniowania optycznego w średniej podczerwieni” Patent Nr PL217528B1, 31.07.2014.

A.J. Antończak, K.M Abramski, A. Wąż, P. Kaczmarek, J. Sotor, G. Dudzik, G. Soboń, K. Krzempek,  “Głowica czujnika światłowodowego”, Patent Nr PL218013B1, 30.09.2014.

E. Chlebus, K. Krot, M. Kuliberda, A. Antończak, “Sposób przecinania kompozytów warstwowych”, Patent Nr PL218123B1, 31.10.2014.

G. Soboń, P. Kaczmarek, K. Krzempek, A. Antończak, J. Sotor, A. Wąż, G. Dudzik, K. Abramski, Układ wzmacniacza światłowodowego opartego na włóknie domieszkowanym jonami erbu i iterbu, Patent Nr PL218126B1, 31.10.2014.

G. Soboń, P. Kaczmarek, K. Krzempek, A. Antończak, J. Sotor, A. Wąż, G. Dudzik, K. Abramski, Układ dwuczęstotliwościowego wzmacniacza światłowodowego, Patent Nr PL218125B1, 31.10.2014.

G. Soboń, P. Kaczmarek, K. Krzempek, A. Antończak, J. Sotor, A. Wąż, G. Dudzik, K. Abramski, Układ dwuczęstotliwościowego wzmacniacza światłowodowego, Patent Nr PL218132B1, 31.10.2014.

P. Kaczmarek, G. Soboń, J. Sotor, A. Antończak, A. Wąż, K. Abramski, Układ wzmacniacza światłowodowego ze światłowodem aktywnym z podwójnym płaszczem, Patent Polska Nr PL218732B1, 30.01.2015.

A.J. Antończak, P. Kozioł, M. Nowak, P. Górski, P. Kabacik, K.M Abramski, Sposób wytwarzania przestrzennych struktur metamateriałowych, Patent Nr PL219150B, 31.03.2015.

A.J. Antończak, K.M Abramski, A. Wąż, P. Kaczmarek, J. Sotor, G. Dudzik, G. Soboń, K. Krzempek, Sposób pomiaru drgań i przemieszczeń obiektów oraz urządzenie do pomiaru drgań i przemieszczeń obiektów, Patent Nr PL219231B1, 31.03.2015.

A. Wąż, K.M Abramski, A.J. Antończak, P. Kaczmarek, J. Sotor, G. Dudzik, G. Soboń, K. Krzempek, Urządzenie do pomiaru drgań i przemieszczeń obiektów, Patent Nr PL219352B1, 30.04.2015.

A. Wąż, K.M Abramski, A.J. Antończak, P. Kaczmarek, J. Sotor, G. Dudzik, G. Soboń, K. Krzempek, Układ detekcji sygnału optycznego, zwłaszcza dla wibrometru laserowo-światłowodowego, Patent Nr PL219625B1, 30.06.2015.

G. Soboń, P. Kaczmarek, D. Śliwińska, K. Krzempek, A. Antończak, J. Sotor, A. Wąż, G. Dudzik, K. Abramski, Układ wzmacniacza światłowodowego opartego na włóknie domieszkowanym jonami erbu i iterbu o zwiększonej sprawności, Patent Nr PL220700B1, 31.12.2015.

K. Szustakiewicz, M. Gazińska, A. Antończak, J. Pigłowski, K. Abramski, M. Żabska, A. Kiersnowski, Nanokompozyty poliamidu 6 z glinokrzemianami warstwowymi oraz sposób ich wytwarzania, Patent Nr PL221190B1, 31.03.16.

A. Antończak, D. Kocoń, M. Nowak, P. Kozioł, P. Kaczmarek, A. Wąż, K. Abramski, Sposób i system do kolorowego znakowania metali, Patent Nr PL222531B1 31.08.2016.