Zarządzenie Rektora w sprawie wytycznych w zakresie funkcjonowania Politechniki Wrocławskiej oraz organizacji zajęć dydaktycznych w semestrze letnim


26 lutego 2021

Marta Smutnicka

W dn. 25 lutego 2021 r. Rektor PWr wydał Zarządzenie Wewnętrzne 33/2021 w sprawie wytycznych w zakresie funkcjonowania Politechniki Wrocławskiej oraz organizacji zajęć dydaktycznych w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021 w związku z utrzymującym się stanem epidemii wirusa SARS-CoV-2.

 

Zarządzenie wewnętrzne nr 33/2021 z dnia 25 lutego 2021 r.  ZW 33/2021