Zarządzenie Rektora ws. zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa


26 marca 2020

Marta Smutnicka

Rektor Politechniki Wrocławskiej wydał 26 marca zarządzenie aktualizujące działanie uczelni związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem koronawirusa (SARS-CoV-2). Zalecamy uważne zapoznanie się z jego treścią.

 

Zarządzenie wewnętrzne nr 23/2020 z dnia 13 marca 2020 r. ZW 23/2020

Zarządzenie aktualizacyjne nr 26/2020 z dnia 25 marca 2020 r. ZW 26/2020