Zarządzenie Rektora w sprawie wytycznych w zakresie funkcjonowania uczelni oraz organizacji zajęć dydaktycznych w semestrze zimowym w związku z utrzymującym się stanem epidemii wirusa SARS-CoV-2


17 września 2020

Marta Smutnicka

W dn. 16 września 2020 r. Rektor PWr wydał Zarządzenie Wewnętrzne 72/2020 w sprawie wytycznych w zakresie funkcjonowania uczelni oraz organizacji zajęć dydaktycznych w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 w związku z utrzymującym się stanem epidemii wirusa SARS-CoV-2.

 

Zarządzenie wewnętrzne nr 72/2020 z dnia 16 września 2020 r. ZW 72/2020

 

Najważniejsze załączniki:

Organizacja pracy – zał. 1 do ZW 72/2020

Wytyczne dla grup zajęciowych oraz dot. pomieszczeń dydaktycznych – zał. 2 do ZW 72/2020

Regulamin laboratorium w zakresie zasad bezpieczeństwa – zał. 3 do ZW 72/2020

Procedura postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia – zał. 6 do ZW 72/2020

 

Pozostałe załączniki tutaj.