Zarządzenie Rektora w sprawie funkcjonowania Politechniki Wrocławskiej w związku z utrzymującym się stanem epidemii


29 maja 2020

Marta Smutnicka

Rektor PWr wydał 28 maja zarządzenie odnośnie funkcjonowania Politechniki Wrocławskiej w związku z utrzymującym się stanem epidemii wirusa SARS-CoV-2.

 

Zarządzenie wewnętrzne nr 42/2020 z dnia 28 maja 2020 r. ZW 42/2020

Załącznik nr 1 do zarządzenia wewnętrznego nr 42/2020 zał. 1 do ZW 42/2020

Załącznik nr 2 do zarządzenia wewnętrznego nr 42/2020 zał. 2 do ZW 42/2020