Studia II stopnia


Advanced Applied Electronics (AAE)

specjalność studiów stacjonarnych II stopnia na kierunku Elektronika Wydziału Elektroniki Politechniki Wrocławskiej

 

Wydział: Elektroniki (W4)

Kierunek: Elektronika

Dziedzina nauki: nauki inżynieryjno-techniczne

Dyscyplina: automatyka, elektronika i elektrotechnika

Poziom kształcenia: II stopień, studia magisterskie

Forma studiów: stacjonarna

Profil: ogólnoakademicki

Język studiów: angielski

Liczba semestrów: 3

Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 90

Wymagania wstępne: REKRUTACJA – wymagania corocznie określane przez Senat PWr i Radę Wydziału Elektroniki

Po ukończeniu studiów absolwent uzyskuje tytuł zawodowy: MAGISTER INŻYNIER

Możliwość kontynuacji studiów: III stopień – studia doktoranckie w pokrewnych kierunkach

 

Komisja programowa specjalności Advanced Applied Electronics AAE:

dr hab. inż. Jarosław Sotor, prof. uczelni – przewodniczący Komisji Specjalnościowej

dr inż. Jerzy Witkowski

dr hab. inż. Rafał Zdunek, prof. uczelni

dr inż. Grzegorz Budzyń

dr hab. inż. Grzegorz Soboń

 

Pełnomocnik ds. efektów KRK oraz Planów i Programów Kształcenia na kierunku Elektronika:

dr inż. Jerzy Witkowski

 

Kształcenie obejmuje szeroką wiedzę w dziedzinie elektroniki, optoelektroniki, programowania systemów wbudowanych oraz Internetu Rzeczy (IoT). Program kształcenia umożliwia poszerzenie teoretycznej i praktycznej wiedzy z zaawansowanych:

Dzięki dostępności do laboratoriów badawczych studenci mają szansę osiągnąć również elementarne doświadczenia dla ich przyszłej pracy w dziedzinie badań i rozwoju w ośrodkach badawczych, a także w uczelniach. Realizując kursy prowadzone całkowicie w języku angielskim absolwent istotnie zwiększa swoje możliwości komunikacji językowej oraz potencjał mobilności.

 

Sylwetka absolwenta:

Absolwent uzyska szeroką wiedzę w dziedzinie elektroniki, optoelektroniki, techniki w. cz. i telekomunikacji. Studia te pozwolą na rozszerzenie wiedzy teoretycznej i praktycznej w projektowaniu zaawansowanych systemów elektronicznych z wykorzystaniem układów analogowych, cyfrowych, laserów, światłowodów i techniki mikrofalowej, a także rozwiną umiejętności zastosowań układów mikroprocesorowych, programowalnych układów logicznych oraz procesorów sygnałowych. Dzięki dostępowi do laboratoriów badawczych, studenci nabiorą doświadczenia niezbędnego do pracy w placówkach badawczo-rozwojowych oraz uniwersytetach. Studia w języku angielskim pozwolą pogłębienia praktycznych umiejętności językowych.