Publikacje - dr inż. Jerzy Witkowski


  • , Kurzyński M., Jaskólska A., Marusiak J., Wołczowski A., Bierut P., Szumowski Ł., Witkowski J., Kisiel-Sajewicz K., „Computer-aided training sensorimotor cortex functions in humans before the upper limb transplantation using virtual reality and sensory feedback”, Computers in Biology and Medicine, vol. 87, s. 311-321. ISSN: 0010-4825 Rodzaj pracy: Artykuł, Numer archiwalny: W04/2017/I-137 (2017)
  • , Witkowski J., Grobelny A., „NarrowBand IoT ( NB-IoT) – a new technology for global data acqusition system”, Raporty Katedry Teorii Pola Układów Elektronicznych i Optoelektroniki Politechniki Wrocławskiej, 4 s. 2017. Ser. PRE nr 51, Rodzaj pracy: Raport serii SPR, Numer archiwalny: W04/2017/P-051 (2017)
  • , Wołczowski A., Błędowski M., Witkowski J., „The system for EMG and MMG signals recording for the bioprosthetic hand control”, Journal of Automation, Mobile Robotics & Intelligent Systems, vol. 11, nr 3, s. 22-29. ISSN: 1897-8649, Rodzaj pracy: Artykuł, Numer archiwalny: W04/2017/I-323 (2017)
  • , Dobrucki A.B., Bolejko R., Greblicki J., Grobelny A., Pruchnicki P., Witkowski J., Żółtogórski B., „System do wykrywania zdarzeń przekroczenia granicy na odcinku lądowym Mierzei Wiślanej”. W: VII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna „Technologie morskie dla obronności i bezpieczeństwa”=VII International Tech-Science Conference NATCON „Naval Technologies for Defence and Security”: monografia [Dokument elektroniczny] / red. nauk. Katarzyna Andziulewicz, Hubert Jando, Tomasz Szubrycht. Gdynia: Centrum Techniki Morskiej, Ośrodek Badawczo-Rozwojowy, [2016], , s. 1-19. ISBN: 978-83-930150-5-4, Rodzaj pracy: Referat konferencyjny, Numer archiwalny: W04/2016/I-121 (2016)
  • , Wołczowski A., Błędowski M., Witkowski J., „System do rejestracji sygnałów EMG i MMG dla sterowania bioprotezą dłoni”, W: Postępy robotyki. T. 1 / pod red. Krzysztofa Tchonia i Cezarego Zielińskiego. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, s. 167-178. ISBN: 978-83-7814-562-2, Rodzaj pracy: Rozdział w monografii, Numer archiwalny: W04/2016/I-336 (2016)
  • , Witkowski J., Jaśnikowski M., „Układ spektrometru izotopowego do zastosowań w miernictwie przemysłowym”, Przegląd Elektrotechniczny, R. 90, nr 7, s. 55-59. ISSN: 0033-2097 Rodzaj pracy: Artykuł, Numer archiwalny: W04/2013/P-008 (2014)