Publikacje - dr inż. Remigiusz Mydlikowski


  • , Mydlikowski R., Maniak K., Wójtowicz S., „Metoda pomiaru promieniowania EM do oceny rozwoju procesu niszczenia górotworu”, Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, nr 101, s. 303-311 (2017)
  • , Maniak K., Mydlikowski R., „System pomiaru samoistnej emisji elektromagnetycznej na osuwisku”, Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, nr 93, s. 63-74 (2016)
  • , Beziuk G., Mydlikowski R., „Wyznaczanie struktury wału przeciwpowodziowego poprzez sondowanie metodą FEM”, Gospodarka Wodna, R. 71, nr 4, s. 158-162 (2011)