Światłowodowe źródła wysokoenergetycznych impulsów w paśmie 1 μm


  • Kierownik: dr inż. Karol Krzempek
  • Okres realizacji: 12.2018 – 12.2019
  • Instytucja finansująca: Narodowe Centrum Nauki (NCN), program MINIATURA
  • Kwota projektu: 49 500,00 zł

Opis projektu


Finansowanie otrzymane z Narodowego Centrum Nauki zostało przyznane na realizację badań wstępnych. Celem projektu jest eksperymentalne zweryfikowanie możliwości skonstruowania całkowicie światłowodowych źródeł mikro-dżulowych impulsów z pasma spektralnego 1 μm pracujących w reżimie rezonansu solitonów dyssypujących (ang. - DSR). Prace stanowią płynne rozwinięcie badań podstawowych zrealizowanych dotychczas przez Grupę w ramach eksperymentów z laserami DSR generującymi impulsowe promieniowanie w paśmie 1,55 µm. Efektem finalnym projektu będzie weryfikacja możliwości wymuszenia pasywnej synchronizacji częstotliwości repetycji dwóch niezależnych laserów DSR, pracujących odpowiednio w paśmie 1 µm oraz 1,55 µm. Docelowo, konstruowane światłowodowe źródła mikro-dżulowych  impulsów znajdą zastosowanie w układach nieliniowej generacji nowych częstotliwości optycznych (np. przy wykorzystaniu efektów generacji harmonicznych lub częstotliwości różnicowych).