Światłowodowe wzmacniacze impulsów ultrakrótkich w zakresie średniej podczerwieni


  • Kierownik: dr hab. inż. Grzegorz Soboń, prof. uczelni
  • Okres realizacji: 10.2016 – 04.2019
  • Instytucja finansująca: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW), program IUVENTUS Plus
  • Kwota projektu: 300 000,00 zł

Opis projektu


Celem niniejszego projektu jest zbadanie możliwości wzmacniania ultrakrótkich (femtosekundowych) impulsów laserowych z zakresu spektralnego 1900 – 2000 nm we wzmacniaczach światłowodowych, wykorzystujących włókna domieszkowane jonami tulu. Głównym celem projektu jest opracowanie światłowodowych wzmacniaczy wykorzystując technikę CPA. Przeprowadzone zostaną badania nad możliwością efektywnego wzmacniania impulsów femtosekundowych w dwóch rodzajach układów CPA:

  1. monolitycznych układach całkowicie światłowodowych, tj. takich, w których zarówno rozciąganie, jak i wzmacnianie i kompresja odbywać się będzie w odpowiednio dobranych włóknach optycznych,
  2. w układach dużej mocy, z objętościowym kompresorem impulsów oraz wielostopniowym wzmacniaczem światłowodowym.