Skalowanie mocy impulsowych laserów światłowodowych opartych o nasycalne absorbery na bazie grafenu


  • Kierownik: mgr inż. Jan Tarka
  • Okres realizacji: 12.03.2015 – 11.03.2018
  • Instytucja finansująca: Narodowe Centrum Nauki (Preludium)
  • Kwota projektu: 144 560,00 zł

Opis projektu


-