Pasywna synchronizacja modów w laserach światłowodowych wykorzystujących materiały niskowymiarowe – symulacja i eksperyment 


  • Kierownik: mgr inż. Jakub Bogusławski
  • Okres realizacji: 12.03.2015 – 11.03.2018
  • Instytucja finansująca: Narodowe Centrum Nauki (Preludium)
  • Kwota projektu: 147 740,00 zł

Opis projektu


-