Opracowanie, optymalizacja i integracja jednoczęstotliwościowego lasera sygnałowego pracującego na długości fali 1064 nm ze wzmacniaczem światłowodowym średniej mocy


Opis projektu


Celem projektu było opracowanie, optymalizacja i praktyczna realizacja jednoczęstotliwościowego, miniaturowego i wysoce stabilnego lasera sygnałowego na ciele stałym, pracującego na długości fali 1064 nm oraz jego integracja z optycznym wzmacniaczem światłowodowym, tworząc integralny system źródła laserowego średniej mocy. Postawiony cel projektu stanowił powiazanie wyników uzyskanych w ramach realizowanego wcześniej projektu dla Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA), „Construction, development and optimization of single frequency microchip lasers”, a zainteresowaniem przedsiębiorcy do wdrożenia wyniku projektu. W wyniku realizacji projektu powstał zintegrowany, autonomiczny system laserowy średniej mocy charakteryzujący się wąską  linią emisyjną o szerokości poniżej 50 kHz, pracą jednomodową, jednoczęstotliwościową i niskimi szumami o regulowanej mocy do 10 W, co jest istotne dla licznych praktycznych zastosowań np: pułapkowanie atomów, kondensat Bosego-Einsteina, zegary atomowe, kryptografia kwantowa, budowa pęset optycznych, hyperpolaryzacja helu niezbędnego do przeprowadzania wysokiej rozdzielczości rezonansu magnetycznego (MRI) organów wypełnionych powietrzem np. płuc, metrologia optyczna, systemy monitoringu zanieczyszczeń w atmosferze, dalmierze optyczne cywilne i militarne, interferometria i wibrometria). Urządzenie w wersji quasi-prototypowej jest gotowe do procesu wdrożeniowego w polskiej firmie Lambda System.