NLPQT – Narodowe Laboratorium Fotoniki i Technologii Kwantowych


 • Kierownik: prof. Czesław Radzewicz (Uniwersytet Warszawski)
 • Okres realizacji: 30.10.2018 – 31.12.2023
 • Instytucja finansująca: Ośrodek Przetwarzania Informacji (OPI)
 • Kwota projektu: 210 480 962,87 zł (udział Politechniki Wrocławskiej: 27 070 640,90 zł)

Opis projektu


Konsorcjum w składzie:

 • Uniwersytet Warszawski (Lider)
 • Instytut Chemii Fizycznej PAN
 • Politechnika Śląska
 • Politechnika Wrocławska ( Katedra Teorii Pola, Układów Elektronicznych i Optoelektroniki (W-4/K-4) i Katedra Optyki i Fotoniki (W11/K5))
 • Instytut Chemii Bioorganicznej PAN - Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe
 • Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 

Osoby do kontaktu na Politechnice Wrocławskiej: prof. Krzysztof Abramski, dr hab. inż. Jarosław Sotor

Projekt NLPQT – Narodowe Laboratorium Fotoniki i Technologii Kwantowych jest odpowiedzią polskiego środowiska naukowego na istotne problemy związane z rozwojem technologii fotonicznych i kwantowych, prowadzonych w tych dziedzinach badań naukowych oraz współpracy pomiędzy nauką a gospodarką. Problemy te zostały zidentyfikowane jako niedostateczna infrastruktura badawcza, utrudniony dostęp do nowoczesnej infrastruktury, a co się z tym wiąże niski współczynnik innowacji przy współpracy pomiędzy sektorem przemysłowym i ośrodkami naukowo-badawczymi.

Celem głównym projektu NLPQT jest rozwój nowoczesnej infrastruktury badawczej w dziedzinie ogólnie pojętej fotoniki i technologii kwantowych ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb przemysłu wykorzystującego wysokie technologie. Platforma badawcza będzie stanowiła zaawansowane i nowoczesne środowisko badawcze umożliwiające prowadzenie badań oraz prac rozwojowych i innowacyjnych w dziedzinach technik fotonicznych, kwantowych i przesyłania nośnej optycznej. Laboratoria utworzone w wyniku projektu NLPQT będą stanowiły ofertę polskiego środowiska naukowego dla gospodarki umożliwiając integrację nauki i biznesu w celu zwiększenia roli badań i innowacji w polskiej gospodarce.