Moduły światłowodowe o kształtowanej charakterystyce dyspersyjnej do zastosowań w przestrajalnych źródłach promieniowania optycznego


  • Kierownik: konsorcjum
  • Okres realizacji: 10.2018 – 09.2020
  • Instytucja finansująca: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR)
  • Kwota projektu: 3 700 000,00 zł

Opis projektu


Skład konsorcjum:

  • FIBRAIN Sp. z o.o. (lider)
  • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (UMCS) w Lublinie
  • Politechnika Wrocławska, Wydział Podstawowych Problemów Techniki, Katedra Optyki i Fotoniki
  • Politechnika Wrocławska, Wydział Elektroniki, Katedra Teorii Pola, Układów Elektronicznych i Optoelektroniki (W-4/K-4)
 

Celem realizacji projektu jest opracowanie modułów światłowodowych, o odpowiednio ukształtowanej charakterystyce dyspersji chromatycznej, które można będzie wykorzystywać do budowy przestrajalnych źródeł światła w zakresie bliskiej podczerwieni. Opracowanie takiego produktu ma bardzo duże uzasadnienie ekonomiczne, ze względu na ograniczoną konkurencję oraz szerokie spektrum odbiorców. Powołane do realizacji projektu Konsorcjum (UMCS, PWr, FIBRAIN) stanowi zespół naukowców o uzupełniających się kompetencjach z takich dziedzin jak fizyka, optoelektronika i technologia światłowodowa, z dostępem do kluczowej aparatury, co gwarantuje możliwość kompleksowej realizacji projektu. Przeprowadzone badania wstępne potwierdziły możliwość osiągnięcia zamierzonej funkcjonalności modułów światłowodowych. Głównym celem Konsorcjum jest przeniesienie już opracowanej technologii specjalnych światłowodów fotonicznych na poziom umożliwiający wprowadzenie ich do praktyki gospodarczej.

Projekt finansowany ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój w ramach Priorytetu IV: „Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego” Podziałania 4.1.1 „Strategiczne programy badawcze dla gospodarki” - Wspólne Przedsięwzięcie z Województwem Lubelskim w obszarze technologii fotonicznych - Lubelska Wyżyna Technologii Fotonicznych.