Laserowe Systemy Broni Skierowanej Energii, Laserowe Systemy Broni Nieśmiercionośnej


Opis projektu


Zadanie: Badania wielokanałowego układu laserowego z koherentnym sprzęganiem kanałów 2x2.

 

Sumowanie koherentne wiązek laserowych to technika pozwalająca istotnie zwiększyć natężenie spójnego promieniowania poprzez złożenie N identycznych zsynchronizowanych w częstotliwości i fazie źródeł mocno upakowanych przestrzennie tak, by w polu dalekim uzyskać w wyniku konstruktywnej interferencji natężenie promieniowania równe N2I0,  gdzie I0  jest natężeniem promieniowania indywidualnego źródła. Zadaniem tego projektu było w pierwszym etapie zbudowanie demonstratora realizującego synchronizację czterech (macierz 2x2) identycznych wiązek ze światłowodowych wzmacniaczy (z perspektywą układu dziewięciu wzmacniaczy, macierz 3x3). Układ  pracuje jednoczęstotliwościowo na długości fali 1064 nm o polaryzacji liniowej i całkowitej mocy wyjściowej do 4x10 W. Zadanie to wymagało:

  • budowy czterech wzmacniaczy światłowodowych na 1064 nm z mocą wyjściową 10 W,
  • rozwiązania problemu i budowy elektronicznego układu synchronizacji fazy promieniowania układu wiązek,
  • budowy konstruktywnego całkowicie światłowodowego układu sumowania wiązek,
  • budowy światłowodowego toru lasera wiodącego 1064 nm,
  • budowy układu optycznego sumowania zapewniającego maksymalne upakowanie przestrzenne.
 

Grant zakończył się sukcesem. Układ został zbudowany w postaci czterech (2x2) wiązek 10-watowych na długości fali 1064 nm i przetestowany czeka na propozycje wdrożeniowe.