dr Maciej Kowalczyk


  • Numer telefonu: -
  • E-mail: m.kowalczyk@pwr.edu.pl
  • Numer pokoju: P2.5/C-16

O pracowniku


Asystent badawczy

 

Zainteresowania naukowe:

  1. lasery impulsowe ciała stałego,
  2. optyczne procesy nieliniowe.
 

Dr Maciej Kowalczyk – asystent badawczy. Główna tematyka jego prac badawczych dotyczy femtosekundowych laserów z synchronizacją modów. W swoich badaniach poszukuje nowych ośrodków aktywnych oraz nowych nasycalnych absorberów w celu generacji jak najkrótszych impulsów (< 100 fs). W trakcie studiów doktorskich jego eksperymenty obejmowały głównie oscylatory iterbowe, które emitują promieniowanie w zakresie spektralnym 1 μ m. Aktualnie prowadzi prace nad laserami tulowo-holmowymi, które pracują w dalszej podczerwieni na długościach fali 2 μm i 2,3 μm. Kierował projektem Etiuda (NCN) oraz został wyróżniony m.in. stypendium START Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej oraz Stypendium Maxa Borna miasta Wrocław. Prowadzi ćwiczenia do kursu Elektromagnetyzm w języku polskim oraz angielskim.

 

Dorobek naukowy Politechniki Wrocławskiej (baza DONA) - dr Maciej Kowalczyk

 

Publikacje


Przejdź na osobną podstronę Publikacje - dr Maciej Kowalczyk