mgr inż. Olga Szewczyk


  • Numer telefonu: -
  • E-mail: olga.szewczyk@pwr.edu.pl
  • Numer pokoju: P1.6/C-16

O pracowniku


Doktorantka

Promotor: dr hab. inż. Grzegorz Soboń, prof. uczelni

 

Zainteresowania naukowe:

  1. lasery światłowodowe,
  2. optyka nieliniowa,
  3. ultraszybkie lasery impulsowe.
 

Mgr inż. Olga Szewczyk – doktorantka w grupie Elektroniki Laserowej i Światłowodowej. Prowadzi badania nad zastosowaniem światłowodów mikrostrukturalnych do konwersji spektralnej impulsów laserowych z zakresu 1560 nm w zakres 2000 nm wykorzystując efekt ramanowskiego przestrajania solitonów. W ramach swoich badań rozwija również modele numeryczne opisujące propagację impulsów laserowych w światłowodach z szczególnym uwzględnieniem efekt SSFS (ang. soliton self-frequency shift).

 

Dorobek naukowy Politechniki Wrocławskiej (baza DONA) - mgr inż. Olga Szewczyk

 

Publikacje


Przejdź na osobną podstronę Publikacje - mgr inż. Olga Szewczyk