mgr inż. Michał Wójcik


  • Numer telefonu: -
  • E-mail: michal.wojcik@pwr.edu.pl
  • Numer pokoju: P1.5/C-16

O pracowniku


Asystent badawczo-dydaktyczny

 

Zainteresowania naukowe:

  1. laserowo indukowana spektroskopia emisyjna (LIBS),
  2. statystyczne i chemometryczne metody analizy danych spektroskopowych,
  3. laserowa modyfikacja materiałów,
  4. mikroobróbka laserowa.
 

Mgr inż. Michał Wójcik – asystent badawczo-dydaktyczny. Jest członkiem Laboratorium Laserowej Modyfikacji Materiałów od roku 2013. Prowadzi badania z zakresu laserowej modyfikacji materiałów, mikroobróbki laserowej oraz Laserowo Indukowanej Spektroskopii Emisyjnej (LIBS). W ostatnich latach zajmuje się głównie chemometrycznymi metodami analizy danych spektroskopowych – co stanowi temat jego pracy doktorskiej. Uczestniczył w realizacji 3 projektów naukowych bezpośrednio związanych z mikroobróbką laserową. Obecnie współpracuje z grupą chemii na Uniwersytecie Poczdamskim oraz niemiecką firmą produkującą spektroskopowe systemy pomiarowe w ramach projektu dotyczącego analizy rud miedzionośnych techniką LIBS. Jest współautorem ponad 15 publikacji (14 o zasięgu międzynarodowym) w tym 8 artykułów (7 z listy filadelfijskiej), 5 referatów konferencyjnych oraz 1 rozdziału w książce. W swojej działalności dydaktycznej koncentruje się na obszarach związanych z podstawami elektroniki (głównie cyfrowej), projektowaniem płytek drukowanych (PCB), podstawami programowania i przetwarzania sygnałów. Obecnie większość zajęć ze studentami prowadzi na anglojęzycznych kierunkach wydziału elektroniki (zarówno I jak i II stopnia studiów).

 

Dorobek naukowy Politechniki Wrocławskiej (baza DONA) - mgr inż. Michał Wójcik

     

Publikacje


Przejdź na osobną podstronę Publikacje - mgr inż. Michał Wójcik