mgr inż. Mateusz Gabor


  • Numer Telefonu: -
  • Email: mateusz.gabor@pwr.edu.pl
  • Numer pokoju: -

O pracowniku


Doktorant

Promotor: dr hab. inż. Rafał Zdunek, prof. uczelni

 

Zainteresowania naukowe:

dekompozycja tensorów i sieci tensorowych

 

Mgr inż. Mateusz Gabor

10/2015 – 01/2019

Politechnika Wrocławska, Wydział Elektroniki

Studia inżynierskie na kierunku Elektronika, tytuł zawodowy: inżynier elektronik

Specjalność – Zastosowania Inżynierii Komputerowej w Technice

 

02/2019 – 06/2020

Politechnika Wrocławska, Wydział Elektroniki

Studia magisterskie na kierunku Informatyka

Specjalność – Zastosowanie Informatyki w Medycynie

 

Stypendysta w projekcie badawczym o nr UM0-2016/21/B/ST6/02158 pt. „Metody Wnioskowania Gramatycznego w klasyfikacji Białek Amyloidowych,, finansowanego przez NCN w ramach OPUS-11, realizowanego na Politechnice Wrocławskiej i trwającego pomiędzy 25.01.2017 a 24.09.2020 r., pod kierownictwem prof. dr hab. Olgierda Unolda.

 

Dorobek naukowy Politechniki Wrocławskiej (baza DONA) - mgr inż. Mateusz Gabor

 

Publikacje


Przejdź na osobną podstronę Publikacje - mgr inż. Mateusz Gabor