dr inż. Katarzyna Mroczkowska


  • Numer telefonu: -
  • E-mail: katarzyna.mroczkowska@pwr.edu.pl
  • Numer pokoju: P1.5/C-16

O pracowniku


Asystent badawczo-dydaktyczny

 

Zainteresowania naukowe:

  1. laserowa modyfikacja materiałów,
  2. mikroobróbka laserowa,
  3. laserowo indukowane powłoki zwiększających odporność korozyjną stali,
  4. odporność korozyjna metali,
  5. kolorowe znakowanie metali,
  6. własności warstw tlenkowych.
 

dr inż. Katarzyna Mroczkowska – asystentka badawczo-dydaktyczna. Prowadzi badania dotyczące laserowej modyfikacja materiałów (w tym głównie m.in. metali, polimerów, węgla pytolitycznego itp.), wytwarzania warstw tlenkowych na powierzchni metali zwiększających odporność korozyjną. Pracuje nad technologiami strukturyzacji powierzchni materiałów w celu kontroli ich zwilżalności. Opracowała szereg rozwiązań z zakresu kolorowego znakowania metali z wykorzystaniem promieniowania laserowego. Zajmuje się również analizą składu chemicznego materiałów po modyfikacji laserowej z wykorzystaniem metod: EDX, XRD, XPS, Ramman, GPC, DSC, FTIR itp.

Prowadzone kursy: Układy Elektroniczne, Elementy i Układy Elektroniczne, Electronic Circuits, Fundamentals of Telecommunications, Lasery i światłowody.

 

Dorobek naukowy Politechniki Wrocławskiej (baza DONA) - dr inż. Katarzyna Mroczkowska

 

Publikacje


Przejdź na osobną podstronę Publikacje - dr inż. Katarzyna Mroczkowska