dr inż. Bogusz Stępak


  • Numer telefonu: -
  • E-mail: bogusz.stepak@pwr.edu.pl
  • Numer pokoju: P2.5/C-16

O pracowniku


Adiunkt badawczo-dydaktyczny

 

Zainteresowania naukowe:

  1. mikroobróbka laserowa,
  2. oddziaływanie promieniowania elektromagnetycznego z materią,
  3. struktury fotoniczne,
  4. metody wytwarzania mikro i nanostruktur,
  5. laserowa modyfikacja polimerów w zastosowaniach biomedycznych.
 

Dr inż. Bogusz Stępak – adiunkt badawczo-dydaktyczny. Prowadzi badania z zakresu laserowej modyfikacji materiałów z wykorzystaniem ultrakrótkich impulsów. Jest autorem 14 artykułów z IF w tym obszarze tematycznym. W szczególności zajmuje się laserową  ablacyjną mikroobróbką materiałów, laserową funkcjonalizacją powierzchni oraz objętościową modyfikacją materiałów z uwzględnieniem zjawiska filamentacji laserowej w materiałach transparentnych. Jest laureatem programu Etiuda (NCN 2015/16), a także nagrody Research Excellence Award (San Francisco, U.S.A. 02/2016).

W swojej działalności dydaktycznej koncentruje się na obszarach związanych z optoelektroniką, elektroniką i laserową modyfikacją materiałów uwzględniając aspekty inżynierii materiałowej. Jest promotorem prac inżynierskich i magisterskich w zakresie laserowej modyfikacji materiałów oraz metod kontroli tych procesów.

 

Dorobek naukowy Politechniki Wrocławskiej (baza DONA) - dr inż. Bogusz Stępak

 

Publikacje


Przejdź na osobną podstronę Publikacje - dr inż. Bogusz Stępak