mgr inż. Arkadiusz Hudzikowski


  • Numer telefonu: -
  • E-mail: arkadiusz.hudzikowski@pwr.edu.pl
  • Numer pokoju: P1.7/C-16

O pracowniku


Asystent badawczy

Doktorant

Promotor: dr hab. inż. Jarosław Sotor, prof. uczelni

 

Zainteresowania naukowe:

  1. spektroskopia laserowa,
  2. optyczne komórki wieloprzejściowe,
  3. elektronika precyzyjna i niskoszumna,
  4. elektronika wysokich częstotliwości,
  5. przetwarzanie sygnałów,
  6. mikrokontrolery i układy programowalne.
 

Mgr inż. Arkadiusz Hudzikowski – doktorant w grupie Elektroniki Laserowej i Światłowodowej. Prowadzi badania nad nowymi typami komórek wieloprzejściowych do zastosowań w spektroskopii laserowej i poszerzaniem laserowych impulsów femtosekundowych. Opracował autorskie oprogramowanie pozwalające symulować propagację wiązki laserowej w komórce oraz optymalizować położenie luster za pomocą algorytmu genetycznego. Jedna z komórek została zgłoszona do ochrony patentowej. Ponadto zajmuje się projektowaniem precyzyjnej i niskoszumnej elektroniki do sterowania laserami i akwizycji sygnałów, oraz całych systemów laserowych. Ma duże doświadczenie w programowaniu mikrokontrolerów i cyfrowym przetwarzaniu sygnałów. Jest współautorem m.in. systemu do koherentnego sumowania wiązek w nieśmiercionośnej broni laserowej, systemu go generacji częstotliwości różnicowej w średniej podczerwieni oraz nanowoltomierzy selektywnych z generatorami sygnału. W każdym z systemów układy elektroniczne były projektowane od podstaw wliczając w to tory analogowe, układy zasilania, układy dużej mocy oraz systemy sterujące i przetwarzające dane przy użyciu mikrokontrolerów. W trakcie doktoratu prowadził zajęcia z układów elektronicznych i DSP.

 

Dorobek naukowy Politechniki Wrocławskiej (baza DONA) - mgr inż. Arkadiusz Hudzikowski

   

Publikacje


Przejdź na osobną podstronę Publikacje - mgr inż. Arkadiusz Hudzikowski