mgr inż. Aleksander Głuszek


 • Numer telefonu: -
 • E-mail: aleksander.gluszek@pwr.edu.pl
 • Numer pokoju: P1.7/C-16

O pracowniku


Asystent badawczy

Doktorant

Promotor: dr hab. inż. Jarosław Sotor, prof. uczelni

 

Zainteresowania naukowe:

 1. precyzyjne urządzenia pomiarowe,
 2. spektroskopia laserowa,
 3. lasery impulsowe,
 4. grzebienie częstotliwości optycznych,
 5. niskoszumne układy zasilania,
 6. komórki wieloodbiciowe,
 7. mikromechanika,
 8. elektronika pomiarowa,
 9. elektronika w zastosowaniach medycznych
 10. elektroniczne układy wysokich częstotliwości,
 11. systemy wbudowane,
 12. programowalne macierze bramek logicznych (FPGA).
 

Mgr inż. Aleksander Głuszek – doktorant w grupie Elektroniki Laserowej i Światłowodowej. W ramach swojej pracy doktorskiej prowadzi badania nad zastosowaniem optycznych grzebieni częstotliwości z nasycalnymi absorberami na bazie nanomateriałów do zastosowań w spektroskopii laserowej. Konstruowane źródła znajdują zastosowanie w nowatorskich metodach wykrywania śladowych ilości gazów, a tworzone urządzenia elektroniczne są szeroko wykorzystywane w wielu układach eksperymentalnych. Dodatkowo specjalizuje się on w tworzeniu dedykowanych układów elektronicznych oraz opto-mechanicznych, m. in. systemy mikroprocesorowe, niskoszumne układy zasilania, wysokosprawne przetwornice impulsowe, układy akwizycji i generacji sygnałów, miniaturowe wnęki optyczne. W swojej karierze zawodowej był twórcą urządzeń elektronicznych do zastosowań w medycynie, motoryzacji, technice radiowej oraz specjalizowanych układów dystrybucji energii. Ponadto jest współautorem szeregu demonstratorów powstałych w wyniku realizacji grantów naukowych m.in. układu wybierania impulsów z laserów femtosekundowych, systemu generującego częstotliwość różnicową w zakresie 7-9 µm. Aktualnie doktorant prowadzi laboratoria związane z cyfrowym przetwarzaniem sygnałów (Digital Signal Processing) oraz programowaniem układów FPGA (Field-Programmable Gate Array) .

 

Dorobek naukowy Politechniki Wrocławskiej (baza DONA) - mgr inż. Aleksander Głuszek

 

Publikacje


Przejdź na osobną podstronę Publikacje - mgr inż. Aleksander Głuszek