dr inż. Piotr Jaworski


  • Numer telefonu: 71 320 2829
  • E-mail: piotr.jaworski@pwr.edu.pl
  • Numer pokoju: 137/C-04

O pracowniku


Adiunkt badawczy

 

Zainteresowania naukowe:

  1. spektroskopia laserowa,
  2. światłowody mikrostrukturalne,
  3. światłowody typu hollow-core.
 

Dr inż. Piotr Jaworski – adiunkt badawczy. Zajmuje się wykorzystaniem antyrezonansowych światłowodów mikrostrukturalnych typu hollow-core (tzw. Antiresonant Hollow-Core Fibers – ARHCF) do laserowej detekcji gazów. Pracuje nad efektywnym zintegrowaniem światłowodowych komórek absorpcyjnych wykorzystujących włókna ARHCF z czujnikami laserowymi pracującymi w zakresie średniej podczerwieni, tj. powyżej 3 µm. W trakcie studiów doktoranckich na Heriot-Watt University w Edynburgu zajmował się transmisją krótkich oraz ultrakrótkich impulsów laserowych o wysokiej energii w zakresie światła widzialnego oraz podczerwieni we włóknach ARHCF oraz ich zastosowaniem w precyzyjnej mikroobróbce laserowej. Po powrocie z Heriot-Watt spędził 4 lata w Sieć Badawcza Łukasiewicz – PORT (dawniej WCB EIT+) jako inżynier badań oraz kierownik Laboratorium Laserowych Systemów Pomiarowych, gdzie zajmował się zagadnieniem detekcji gazów z wykorzystaniem spektroskopii laserowej w oparciu o metody: dyspersyjną, fototermiczną oraz absorpcyjną. Wyniki przeprowadzonych prac badawczych zaowocowały zbudowaniem prototypów laserowych czujników gazów, umożliwiających zdalny oraz punktowy pomiar ilości np. metanu, dwutlenku węgla czy siarkowodoru. Opracowane czujniki zostały wdrożone przez PORT na terenie Polski.

 

Dorobek naukowy Politechniki Wrocławskiej (baza DONA) - dr inż. Piotr Jaworski

 

Publikacje


Przejdź na osobną podstronę Publikacje - dr inż. Piotr Jaworski