dr inż. Łukasz Sterczewski


  • Numer telefonu: -
  • E-mail: lukasz.sterczewski@pwr.edu.pl
  • Numer pokoju: -

O pracowniku


Asystent badawczy - urlop naukowy

 

Dr inż. Łukasz Sterczewski – asystent badawczy. Prowadzi badania nad półprzewodnikowymi i światłowodowymi źródłami optycznych grzebieni częstotliwości oraz ich wykorzystaniem w precyzyjnej spektroskopii laserowej. Jest autorem cyfrowych i analogowych rozwiązań stabilizacji częstotliwości grzebieni częstotliwości, które pozwoliły na pionierskie demonstracje użyteczności nowych, prototypowych źródeł laserowych emitujących światło w zakresie średniej i dalekiej podczerwieni, a w szczególności umożliwiły ich zastosowanie w wymagającej technice spektroskopii dwugrzebieniowej (ang. dual-comb spectroscopy). Wraz z drem Jarosławem Sotorem, dr Sterczewski opracował w 2019 roku całkowicie światłowodowy oscylator wytwarzający w swojej wnęce dwa wzajemnie koherentne grzebienie częstotliwości do przeprowadzania całkowicie niestabilizowanych pomiarów molekuł gazowych z rozdzielczością ograniczoną Dopplerowsko. Na jego bazie, planowana jest budowa spektrometru dwugrzebieniowego do pomiaru zanieczyszczenia powietrza poza laboratorium. Obecnie przebywa na stażu podoktorskim w Laboratorium Napędu Odrzutowego NASA w Kalifornii, gdzie optymalizuje międzypasmowe lasery kaskadowe (interband cascade laser, ICL) do zastosowania w przyszłych misjach kosmicznych.

 

Dorobek naukowy Politechniki Wrocławskiej (baza DONA) - dr inż. Łukasz Sterczewski

 

Publikacje


Przejdź na osobną podstronę Publikacje - dr inż. Łukasz Sterczewski