dr inż. Jerzy Witkowski


  • Numer telefonu: 71 320 2580
  • E-mail: jerzy.witkowski@pwr.edu.pl
  • Numer pokoju: 132b/C-04

O pracowniku


Zastępca Kierownika Katedry

Adiunkt badawczo-dydaktyczny

 

Zainteresowania naukowe:

  1. układy elektroniczne analogowe, cyfrowe i mieszane oraz układy optoelektroniczne
  2. systemy kontrolno-pomiarowe z uwzględnieniem aspektów kompatybilności elektromagnetycznej.
 

Dr inż. Jerzy Witkowski – pełni obecnie funkcję Zastępcy Kierownika Katedry Teorii Pola, Układów Elektronicznych i Optoelektroniki oraz jest Pełnomocnikiem Dziekana do spraw KRK oraz planów i programów nauczania na kierunku Elektronika. Jest również doradcą toku studiów na II stopniu kształcenia, kierunku Elektronika na specjalności anglojęzycznej Advanced Applied Electronics (AAE). Prowadzi zajęcia dydaktyczne na Wydziale Elektroniki z przedmiotu Układy Elektroniczne, Elektromagnetyzm oraz przedmiotów pokrewnych. Prowadzi prace badawczo rozwojowe w dziedzinach takich jak optoelektronika, układy i systemy elektroniczne analogowe, cyfrowe oraz mieszane ze szczególnym uwzględnieniem problemów kompatybilności elektromagnetycznej.  Jest wykonawcą wielu grantów oraz licznych opracowań dla przemysłu. Zajmuje się doradztwem naukowo-technicznym w zakresie konstrukcji przemysłowej aparatury kontrolno-pomiarowej. Jest współautorem ponad 100 publikacji oraz wielu opracowań niepublikowanych patentów i wniosków patentowych. Jest również ekspertem NCBiR oraz NCN.

 

Dorobek naukowy Politechniki Wrocławskiej (baza DONA) - dr inż. Jerzy Witkowski

 

Publikacje


Przejdź na osobną podstronę Publikacje - dr inż. Jerzy Witkowski