dr inż. Janusz Rzepka


  • Numer telefonu: 71 320 2334
  • E-mail: janusz.rzepka@pwr.edu.pl
  • Numer pokoju: 241/C-04

O pracowniku


Adiunkt badawczo-dydaktyczny

 

Dr inż. Janusz Rzepka – adiunkt badawczo-dydaktyczny w Katedrze Teorii Pola, Układów Elektronicznych i Optoelektroniki. Prowadzi badania z zakresu stabilizacji laserów oraz zastosowań interferometrii laserowej w badaniach geometrii maszyn. Laureat Nagrody Prezesa Rady Ministrów za Wybitne Osiągniecie Naukowo-Techniczne (2001) oraz I narody Akademicki Lider Innowacji (2012). Szczególny nacisk w swojej pracy kładzie na współpracę z przemysłem i na wdrażaniu wyników badań naukowych. Efekty badań naukowych w postaci opracowanych stanowisk badawczych, jednostkowych opracowań aparatury naukowej oraz przyrządów pomiarowych zostały dostarczone do uniwersytetów, narodowych centrów metrologicznych i przedsiębiorstw przemysłowych w ponad 40 krajach świata. Efekty ekonomiczne prowadzonych przez niego prac badawczych wielokrotnie przekroczyły środki uzyskane z budżetu państwa na badania naukowe (18 krotnie -  środki otrzymane na grant badawczy  interferometr 1 GHz, 8 -  krotnie na opracowanie interferometru homodynowego,  4 - krotnie na laserowy wzorzec długości i częstotliwości, itd.). Jest Prezesem Centrum Naukowo-Badawczego Dokładności Wolumetrycznej Maszyn CNC i CMM.

 

Dorobek naukowy Politechniki Wrocławskiej (baza DONA) - dr inż. Janusz Rzepka

   

Publikacje


Przejdź na osobną podstronę Publikacje - dr inż. Janusz Rzepka