dr hab. inż. Grzegorz Soboń, prof. uczelni


  • Numer telefonu: 71 320 4832
  • E-mail: grzegorz.sobon@pwr.edu.pl
  • Numer pokoju: 204/C-05

O pracowniku


http://www.comb.pwr.edu.pl

 

Profesor uczelni

Pracownik badawczy

 

Zainteresowania naukowe:

  1. lasery światłowodowe,
  2. optyczne grzebienie częstotliwości,
  3. optyka nieliniowa,
  4. lasery ultraszybkie.
 

Dr hab. inż. Grzegorz Soboń – uzyskał stopień doktora nauk technicznych oraz stopień doktora habilitowanego odpowiednio w 2013 i 2018 r. Od 2019 roku jest zatrudniony na stanowisku profesora uczelni. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół zagadnień generacji ultrakrótkich impulsów laserowych, zjawisk nieliniowych w światłowodach oraz optycznych grzebieni częstotliwości i ich zastosowań w spektroskopii laserowej. Jest współautorem wielu oryginalnych konstrukcji systemów laserowych i prototypów, m.in. laserów femtosekundowych na bazie grafenu, kompaktowego optycznego grzebienia częstotliwości w zakresie średniej  podczerwieni, czy też lasera femtosekundowego w zakresie widzialnym do zastosowań w mikroskopii fluorescencyjnej. Prowadzi aktywną współpracę naukową z wieloma wiodącymi grupami naukowymi w kraju i za granicą, m.in. z Uniwersytetem Umeå w Szwecji, Uniwersytetem w Wiedniu, KTH w Sztokholmie, Instytutem Chemii Fizycznej PAN w Warszawie oraz UMK w Toruniu. W ramach działalności dydaktycznej prowadzi wykłady z techniki laserowej na anglojęzycznych studiach inżynierskich oraz magisterskich na Wydziale Elektroniki.

Jest autorem bądź współautorem ponad 80 publikacji indeksowanych w JCR (cytowanych ponad 2500 razy) oraz ponad 100 komunikatów konferencyjnych. Był zaangażowany w realizację ponad 20 projektów badawczych, a w czterech z nich pełnił funkcję kierownika (finansowanych przez NCN, MNiSW oraz FNP).

 

Dorobek naukowy Politechniki Wrocławskiej (baza DONA) - dr hab. inż. Grzegorz Soboń, prof. uczelni

 

Publikacje


Przejdź na osobną podstronę Publikacje - dr hab. inż. Grzegorz Soboń, prof. uczelni