dr inż. Grzegorz Dudzik


  • Numer telefonu: 71 320 4831
  • E-mail: grzegorz.dudzik@pwr.edu.pl
  • Numer pokoju: 133/C-04

O pracowniku


Adiunkt badawczo-dydaktyczny

 

Zainteresowania naukowe:

  1. spektroskopia laserowa,
  2. stabilizacja laserów,
  3. zaawansowana elektronika,
  4. lasery na ciele stałym,
  5. przetwarzanie i detekcja,
  6. wibrometria laserowa.
 

Dr inż.  Grzegorz Dudzik – adiunkt badawczo-dydaktyczny. Jego działalność badawcza jest związana z laserową spektroskopią śladowych ilości gazów z wykorzystaniem i poszukiwaniem różnych, nowatorskich technik detekcji. Jest głównym konstruktorem innowacyjnego, miniaturowego czujnika gazu wykorzystującego efekty fototermiczne wewnątrz wnęki rezonansowej lasera na ciele stałym pompowanym diodowo. W pracy naukowo-badawczej zajmuje się również projektowaniem i budową źródeł laserowych do zastosowań w spektroskopii gazów, technikami stabilizacji częstotliwości, laserowymi wzorcami częstotliwości, interferometrią i wibrometrią laserową, projektowaniem i praktycznymi zastosowaniami zaawansowanych układów elektronicznych analogowych i cyfrowych. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy zawodowej na stanowisku głównego konstruktora (opracował m.in. interferometryczne systemy laserowe lub oparte na jodzie laserowe wzorce częstotliwości). Brał udział w ponad 10 projektach badawczych, przede wszystkim w charakterze głównego wykonawcy. Na swoim koncie posiada kilka skomercjalizowanych produktów z zakresu technologii laserowych oraz 12 patentów. Posiada duże doświadczenie w zakresie komercjalizacji, realizacji urządzeń prototypowych oraz urządzeń przeznaczonych do pracy w warunkach poza laboratoryjnych. Działalność dydaktyczną od ponad dekady realizuje prowadząc zajęcia z zakresu techniki laserowej, elektroniki i analizy obwodów, układów elektronicznych analogowych i cyfrowych czy teorii pola elektromagnetycznego (również w języku angielskim).

 

Dorobek naukowy Politechniki Wrocławskiej (baza DONA) - dr inż. Grzegorz Dudzik

 

Publikacje


Przejdź na osobną podstronę Publikacje - dr inż. Grzegorz Dudzik