dr inż. Adam Wąż


  • Numer telefonu: 71 320 4831
  • E-mail: adam.waz@pwr.edu.pl
  • Numer pokoju: 133/C-04

O pracowniku


Prodziekan Wydziału Elektroniki ds. studenckich

Adiunkt badawczo-dydaktyczny

 

Zainteresowania naukowe:

  1. elektronika,
  2. optoelektronika,
  3. wibrometria laserowa,
  4. przetwarzanie sygnałów,
  5. modulacja, demodulacja i detekcja sygnałów optycznych,
  6. wzmacniacze światłowodowe.
 

Dr inż. Adam Wąż – adiunkt badawczo-dydaktyczny. Stopień doktora nauk technicznych uzyskał w 2008 r. Jego badania naukowe związane są z wibrometrią laserową, zwłaszcza wielokanałowej z wykorzystaniem technik światłowodowych. W szczególności zajmuje się analizą i optymalizacją topologii wibrometrów, projektowaniem wzmacniaczy światłowodowych, układów nadawczo-odbiorczych, optymalizacją szumów, detekcją sygnałów, demodulacją, akwizycją i analizą danych pomiarowych, przetwarzaniem sygnałów. W działalności dydaktycznej skupia się przede wszystkim na prowadzeniu zajęć związanych z elektroniką analogową i cyfrową, optoelektroniką, środowiskiem LabView. Prowadzi aktywną współpracę z grupami badawczymi z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Jest autorem, bądź współautorem, 6 artykułów w czasopismach o zasięgu międzynarodowym, ponad 20 referatów międzynarodowych, 12 patentów.

 

Dorobek naukowy Politechniki Wrocławskiej (baza DONA) - dr inż. Adam Wąż

   

Publikacje


Przejdź na osobną podstronę Publikacje - dr inż. Adam Wąż