dr hab. inż. Rafał Zdunek, prof. uczelni


  • Numer telefonu: 71 320 3215
  • E-mail: rafal.zdunek@pwr.edu.pl
  • Numer pokoju: 134/C-04

O pracowniku


Profesor uczelni

Pracownik badawczo-dydaktyczny

 

Zainteresowania naukowe:

  1. uczenie maszynowe,
  2. przetwarzanie sygnałów i obrazów,
  3. nieujemna faktoryzacja macierzy,
  4. dekompozycje tensora.
 

Dr hab. inż. Rafał Zdunek – profesor uczelni w dyscyplinie: informatyka techniczna i telekomunikacja. Zatrudniony w Katedrze Teorii Pola, Układów Elektronicznych i Optoelektroniki Politechniki Wrocławskiej. Stopień doktora nauk technicznych oraz doktora habilitowanego uzyskał odpowiednio w 2002 i 2015r. W 2004 pracował na stanowisku Visiting Associate Professor w Institute of Statistical Mathematics w Tokio. W latach 2005-2007 pracował jako Research Scientist w Brain Science Institute, RIKEN, Saitama, Japonia. Prowadzi badania naukowe w zakresie metod uczenia maszynowego, eksploracji danych, przetwarzania obrazów i sygnałów cyfrowych. Jest współautorem ponad 100 publikacji, w tym 25 z bazy JCR, 32 referatów konferencyjnych z bazy CORE i monografii: “Nonnegative Matrix and Tensor Factorizations: Applications to Exploratory Multi-way Data Analysis and Blind Source Separation” (Wiley, 2009). Jego pracy były cytowane ponad 5 000 według Google Scholar.

 

Dorobek naukowy Politechniki Wrocławskiej (baza DONA) - dr hab. inż. Rafał Zdunek, prof. uczelni

 

Publikacje


Przejdź na osobną podstronę Publikacje - dr hab. inż. Rafał Zdunek, prof. uczelni