dr hab. inż. Jarosław Sotor, prof. uczelni


  • Numer telefonu: 71 320 4832
  • E-mail: jaroslaw.sotor@pwr.edu.pl
  • Numer pokoju: 204/C-05

O pracowniku


Kierownik Katedry

Profesor uczelni

Pracownik badawczy

 

Zainteresowania naukowe:

  1. fotonika,
  2. technika laserowa,
  3. lasery światłowodowe z pasywną synchronizacją modów,
  4. optyczne zastosowania nanomateriałów,
  5. optyczne grzebienie częstotliwości.
 

Dr hab. inż. Jarosław Sotor – pełni funkcję Kierownika Katedry Teorii Pola, Układów Elektronicznych i Optoelektroniki Politechniki Wrocławskiej. Stopień doktora nauk technicznych oraz doktora habilitowanego uzyskał odpowiednio w 2011 i 2015 r. Prowadzi badania nad układami generacji i wzmacniania ultrakrótkich impulsów światła w układach całkowicie światłowodowych i laserach ciała stałego. Jest autorem pionierskich prac badawczych z zakresu zastosowania nowych nanomateriałów (grafen, czarny fosfor, izolatory topologiczne oraz metaliczne nanorurki węglowe) do uzyskania pasywnej synchronizacji modów w laserach. W swoich pracach dąży do praktycznych zastosowań wyników badań podstawowych. Jest współtwórcą licznych oryginalnych konstrukcji systemów laserowych stosowanych w kilku laboratoriach badawczych. Prowadzi aktywną współpracę zarówno z grupami badawczymi min. z UMCS, ITME, Politechniki Warszawskiej, Uniwersytetu w Shenzen jak również firmami min. Trumpf GmbH. Jest współautorem ponad 85 publikacji indeksowanych w JCR (cytowanych ponad 2300 razy).

 

Dorobek naukowy Politechniki Wrocławskiej (baza DONA) - dr hab. inż. Jarosław Sotor, prof. uczelni

   

Publikacje


Przejdź na osobną podstronę Publikacje - dr hab. inż. Jarosław Sotor, prof. uczelni