dr hab. inż. Arkadiusz Antończak, prof. uczelni


  • Numer telefonu: 71 320 4834
  • E-mail: arkadiusz.antonczak@pwr.edu.pl
  • Numer pokoju: 135/C-04

O pracowniku


Profesor uczelni

Pracownik badawczo-dydaktyczny

 

Zainteresowania naukowe:

  1. laserowa modyfikacja materiałów
  2. technika laserowa
  3. emisyjna spektroskopia laserowa,
  4. optoelektronika.
 

Dr hab. inż. Arkadiusz J. Antończak, prof. uczelni – kierownik Laboratorium Mikroobróbki Laserowej. Głównymi obszarami jego badań są: laserowa modyfikacja materiałów, emisyjna spektroskopia laserowa, technika laserowa oraz optoelektronika. Opracował szereg technologii z zakresu laserowej modyfikacji materiałów, w tym: prototypowanie nono- i mikrostruktur, wytwarzanie oraz charakteryzacja implantów medycznych, laserową metalizację ceramik oraz wytwarzanie na tej bazie metamateriałów, kontrolowane wytwarzanie warstw hydrofobowych poprzez laserową funkcjonalizację powierzchni, opracowanie powtarzalnej metody laserowego kolorowego znakowania metali (Gold Medal Brussels Innova 2012), czy też badanie laserowo indukowanych powłok zwiększających odporność korozyjną stali austenitycznych. Brał udział w 16 projektach naukowych. Jest współautorem 25 przyznanych patentów (w tym 1 międzynarodowego) oraz  współautorem 132 publikacji w tym 111 o zasięgu międzynarodowym (39 publikacji JCR) cytowanych ponad 370 razy. Prowadzi zajęcia z zakresu optoelektroniki (Technika laserowa – wykład + laboratorium; Lasery i światłowody – wykład + laboratorium), technologii laserowych (Technologia obróbki materiałów – wykład) oraz elektroniki (Systemy analogowe i cyfrowe i Układy elektroniczne – laboratorium).

 

Dorobek naukowy Politechniki Wrocławskiej (baza DONA) - dr hab. inż. Arkadiusz J. Antończak, prof. uczelni

 

Publikacje


Przejdź na osobną podstronę Publikacje - dr hab. inż. Arkadiusz Antończak, prof. uczelni