Nowe wytyczne dot. działalności uczelni


29 października 2020

Marta Smutnicka

W dn. 28 października 2020 r. Rektor PWr wydał nowe zarządzenie w sprawie wytycznych w zakresie funkcjonowania uczelni oraz organizacji zajęć dydaktycznych w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 w związku z utrzymującym się stanem epidemii wirusa SARS-CoV-2.

 

Zarządzenie wewnętrzne nr 98/2020 z dnia 28 października 2020 r. ZW 98/2020

 

Załączniki:

Organizacja pracy – zał. 1 do ZW 98/2020

Procedura postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia – zał. 2 do ZW 98/2020