Kontakt


Kierownik Katedry:

dr hab. inż. Jarosław Sotor, prof. uczelni

tel. +48 71 320 48 32

jaroslaw.sotor@pwr.edu.pl

pok. 204 bud. C-5, ul. Z. Janiszewskiego 7/9, 50-372 Wrocław

 

Zastępca Kierownika Katedry:

dr inż. Jerzy Witkowski

tel. +48 71 320 25 80

jerzy.witkowski@pwr.edu.pl

pok. 132b bud. C-4, ul. Z. Janiszewskiego 11/17, 50-372 Wrocław

 

Sekretariat:

mgr inż. Anna Birecka

tel. +48 71 320 30 79

anna.birecka@pwr.edu.pl

pok. 504 bud. C-5, ul. Z. Janiszewskiego 7/9, 50-372 Wrocław