Komunikat Rektora


30 kwietnia 2020

Marta Smutnicka

W związku z utrzymującym się zagrożeniem epidemiologicznym zasady funkcjonowania uczelni pozostają w niezmienionej formie do 24 maja 2020 roku zgodnie z regulacjami zawartymi w ZW 23/2020 (z późn. zm.) oraz ZW 29/2020.