Aktualności


Zarządzenie Rektora w sprawie wytycznych w zakresie funkcjonowania Politechniki Wrocławskiej oraz organizacji zajęć dydaktycznych w semestrze letnim

26 lutego 2021

Marta Smutnicka

W dn. 25 lutego 2021 r. Rektor PWr wydał Zarządzenie Wewnętrzne 33/2021 w sprawie wytycznych w zakresie funkcjonowania Politechniki Wrocławskiej oraz organizacji zajęć dydaktycznych w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021 w związku z utrzymującym się stanem epidemii wirusa SARS-CoV-2.

czytaj więcej

Zmiany dot. organizacji pracy oraz procedur postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia wirusem SARS-CoV-2

2 grudnia 2020

Marta Smutnicka

W związku z wejściem w życie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 listopada 2020 roku w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020, poz.2091), zmienia się treść załączników do Zarządzenia Wewnętrznego 98/2020 z dnia 28 października 2020 roku

czytaj więcej

Nowe wytyczne dot. działalności uczelni

29 października 2020

Marta Smutnicka

W dn. 28 października 2020 r. Rektor PWr wydał nowe zarządzenie w sprawie wytycznych w zakresie funkcjonowania uczelni oraz organizacji zajęć dydaktycznych w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 w związku z utrzymującym się stanem epidemii wirusa SARS-CoV-2.

czytaj więcej

Zarządzenie Rektora w sprawie w sprawie organizacji zajęć dydaktycznych w związku z rozprzestrzenianiem się epidemii wirusa SARS-CoV-2

16 października 2020

Marta Smutnicka

W dn. 16 października 2020 r., w związku z pogarszającą się sytuacją epidemiczną, Rektor PWr podjął decyzję o trybie zdalnym odbywania zajęć do końca semestru zimowego.

czytaj więcej

Dni wolne od pracy w Politechnice Wrocławskiej

30 września 2020

Marta Smutnicka

Dni: 24 grudnia 2020, 28 grudnia 2020, 29 grudnia 2020, 30 grudnia 2020, 31 grudnia 2020 ustanawia się dniami wolnymi od pracy dla wszystkich pracowników Uczelni (szczegóły PO 50/2020).

czytaj więcej

Zarządzenie Rektora w sprawie wytycznych w zakresie funkcjonowania uczelni oraz organizacji zajęć dydaktycznych w semestrze zimowym w związku z utrzymującym się stanem epidemii wirusa SARS-CoV-2

17 września 2020

Marta Smutnicka

W dn. 16 września 2020 r. Rektor PWr wydał Zarządzenie Wewnętrzne 72/2020 w sprawie wytycznych w zakresie funkcjonowania uczelni oraz organizacji zajęć dydaktycznych w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 w związku z utrzymującym się stanem epidemii wirusa SARS-CoV-2.

czytaj więcej

Nowe władze Politechniki Wrocławskiej

1 września 2020

Marta Smutnicka

W dn. 01 września 2020 r. funkcję rektora Politechniki Wrocławskiej objął prof. dr hab. inż. Arkadiusz Wójs.

czytaj więcej

Komunikat rektora ws. funkcjonowania uczelni w semestrze zimowym

24 sierpnia 2020

Marta Smutnicka

Zgodnie z informacją Rektora PWr podjęto decyzję o uruchomieniu studiów w semestrze zimowym w formule hybrydowej.

czytaj więcej

Aktualizacja Zarządzenia Rektora w sprawie funkcjonowania Politechniki Wrocławskiej

17 czerwca 2020

Marta Smutnicka

16 czerwca 2020 r. Rektor Politechniki Wrocławskiej wydał Zarządzenie Wewnętrzne nr 48/2020 dotyczące funkcjonowania uczelni w związku z utrzymującym się stanem epidemii.

czytaj więcej

Zarządzenie Rektora w sprawie funkcjonowania Politechniki Wrocławskiej w związku z utrzymującym się stanem epidemii

29 maja 2020

Marta Smutnicka

Rektor PWr wydał 28 maja zarządzenie odnośnie funkcjonowania Politechniki Wrocławskiej w związku z utrzymującym się stanem epidemii wirusa SARS-CoV-2.

czytaj więcej