Aktualizacja Zarządzenia Rektora w sprawie funkcjonowania Politechniki Wrocławskiej


17 czerwca 2020

Marta Smutnicka

16 czerwca 2020 r. Rektor Politechniki Wrocławskiej wydał Zarządzenie Wewnętrzne nr 48/2020 dotyczące funkcjonowania uczelni w związku z utrzymującym się stanem epidemii.

 

Zarządzenie wewnętrzne nr 48/2020 z dnia 16 czerwca 2020 r. ZW 48/2020