Aktualności


Zarządzenie Rektora w sprawie wytycznych w zakresie funkcjonowania Politechniki Wrocławskiej oraz organizacji zajęć dydaktycznych w semestrze letnim

26 lutego 2021

Marta Smutnicka

W dn. 25 lutego 2021 r. Rektor PWr wydał Zarządzenie Wewnętrzne 33/2021 w sprawie wytycznych w zakresie funkcjonowania Politechniki Wrocławskiej oraz organizacji zajęć dydaktycznych w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021 w związku z utrzymującym się stanem epidemii wirusa SARS-CoV-2.

więcej

Zmiany dot. organizacji pracy oraz procedur postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia wirusem SARS-CoV-2

2 grudnia 2020

Marta Smutnicka

W związku z wejściem w życie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 listopada 2020 roku w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020, poz.2091), zmienia się treść załączników do Zarządzenia Wewnętrznego 98/2020 z dnia 28 października 2020 roku

więcej

Nowe wytyczne dot. działalności uczelni

29 października 2020

Marta Smutnicka

W dn. 28 października 2020 r. Rektor PWr wydał nowe zarządzenie w sprawie wytycznych w zakresie funkcjonowania uczelni oraz organizacji zajęć dydaktycznych w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 w związku z utrzymującym się stanem epidemii wirusa SARS-CoV-2.

więcej

Zarządzenie Rektora w sprawie w sprawie organizacji zajęć dydaktycznych w związku z rozprzestrzenianiem się epidemii wirusa SARS-CoV-2

16 października 2020

Marta Smutnicka

W dn. 16 października 2020 r., w związku z pogarszającą się sytuacją epidemiczną, Rektor PWr podjął decyzję o trybie zdalnym odbywania zajęć do końca semestru zimowego.

więcej

Dni wolne od pracy w Politechnice Wrocławskiej

30 września 2020

Marta Smutnicka

Dni: 24 grudnia 2020, 28 grudnia 2020, 29 grudnia 2020, 30 grudnia 2020, 31 grudnia 2020 ustanawia się dniami wolnymi od pracy dla wszystkich pracowników Uczelni (szczegóły PO 50/2020).

więcej